Léčba Huntingtonovy choroby: Léky? Hlavní je psychoterapie a podpora rodiny

V současné je i navzdory velkému pokroku v medicíně onemocnění neléčitelné. Důležitá je proto dostatečná podpora člověka po psychologické stránce. Doporučují se konzultace s psychologem. Onemocnění zasahuje celou rodinu, ne pouze jedince, a to natolik, nakolik psychické a motorické změny progredují do invalidity. Do popředí vystupuje otázka přenosu vadných genů na děti.

V rámci léčby není v současné době možné zmutované geny opravit anebo je vyléčit. Probíhá i výzkum neuroprotektivních látek, které by měly progresi onemocnění zpomalit. Dosud však neúspěšně.

Proto se léčba soustředí prakticky na dvě oblasti, a to potlačení nežádoucích symptomů choroby a psychologickou podporu či psychiatrickou léčbu pacienta. Tlumí se mimovolní pohyby zejména končetin, případně tváře. Postiženému jedinci jsou podávány léky.

Využívají se látky ze skupiny neuroleptik. Na zlepšení psychického stavu postiženého pacienta je možné předepsat i léky z kategorie antidepresiv a anxiolytik. Vhodné jsou i konzultace a cvičení s logopedem.

Následně je důležitá ošetřovatelská péče. Na základě omezení soběstačnosti dochází k poruchám stravování. Spolu se zhoršeným polykáním a zaskakováním stravy se stav komplikuje malnutricí (podvýživou) a pacient hubne.

V tomto období je potřebné stravování sondou. Jako je například PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie), což je sonda zavedená do žaludku přes břišní stěnu. Pozdější stádium vyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči v zařízení mimo domov.

Jiná léčba není v současné době možná. Moderní medicína zatím nezná odpověď na řešení otázek, jak odstranit tuto i jiné genetické deformace DNA.

fsdílet na Facebooku