Léčba fibrilace síní srdce

Nejčastější metodou je snaha o nastolení normálního srdečního rytmu. Za tímto účelem se využívá elektrická kardioverze. Pomocí defibrilátoru se aplikuje přes hrudní stěnu do srdce elektrický výboj, který arytmii přeruší. Druhou formou je tzv. radiofrekvenční ablace. Přes katétr, který je zaveden nejčastěji přes stehenní cévu, se zabrání vzniku dalších fibrilací síní. Velmi důležitá je i doprovodná léčba, kdy se preventivně zabraňuje vzniku krevní sraženiny.

Kromě toho může být léčba i medikamentózní, kdy se podávají léky k zabránění dalším fibrilacím a arytmiím. Léky se volí také podle toho, jaká další choroba je spojena s fibrilací síní. Při formách onemocnění, které odezní samotné, není nutná zatím žádná konkrétní forma léčby. Stav pacienta se však dlouhodobě sleduje. Celkově je velmi důležité se vyhýbat stresu a nadměrnému fyzickému přetížení - a to bez ohledu na typ léčby.

fsdílet na Facebooku