Dá se léčit dětská mozková obrna? Rehabilitace a ostatní léčebné postupy

Dětská mozková obrna je v podstatě neléčitelné onemocnění. Nemá ale progresivní charakter, takže se během života nezhoršuje. Stupeň obtíží se ale může zvýšit. Proti zhoršování obtíží samozřejmě existuje účinná prevence a rehabilitace.

Dítě celkově vyžaduje speciální péči. Léčebné postupy a procesy se zaměřují na zmírnění příznaků onemocnění. Nevyhnutelná je spolupráce lékařů z více oborů. Léčba zahrnuje zejména rehabilitaci a cvičení, speciální výchovu a psychoterapii. Nápomocná je i logopedie.

Někdy se používají i různé pomůcky a dlahy kvůli svalové nerovnováze. V případě těžkých postižení je možná i operační invazivní léčba formou selektivní dorzální rizotomie s cílem zlepšit držení těla a trupu. Menší vady nervového systému se dají řešit i dodatečně operacemi.

Dítě s dětskou mozkovou obrnou, rodina
Důležitý je přístup celé rodiny. Zdroj fotografie: Getty images

Formou rehabilitace lze dosáhnout významného zkvalitnění života jedince s tímto postižením hybnosti. Kromě toho se v rámci farmakologické léčby užívají léky na zmírnění epileptických záchvatů, léky na uvolnění stažených svalů, případně léky na podporu činnosti mozku.

Kromě multidisciplinární spolupráce odborníků je důležitý pozitivní a aktivní přístup ze strany rodiny. Důležitý je přístup rodičů. Platí to hlavně během prvního roku života, kdy rehabilitace dokáže výrazně ovlivnit a zlepšit kvalitu života.

Rehabilitace jsou samozřejmě potřeba i později. Musí být pravidelné a musí se dodržovat důsledně. Potřebné je dodržování instrukcí rehabilitačního lékaře a ostatních pracovníků. Kromě rehabilitace v zařízeních je významná domácí péče.

fsdílet na Facebooku