Léčba bulimie má tělesnou i duševní stránku

Léčba onemocnění zahrnuje psychickou a fyzickou stránku. Terapie se skládá ze psychoterapie, z lékové terapie a také z úpravy režimových opatření. Psychoterapie je nejdůležitější součástí, jelikož domácí svépomocná léčba je ve většině případů neúspěšná.

Poučení se týká člověka s bulimií, ale i jeho rodiny. Rodina se musí spolupodílet a ovlivňovat podpůrně. Psychoterapie zahrnuje několik oblastí. Musí změnit postoj postiženého k sobě samému, ale také k jeho okolí. Důležité je změnit názor na jídlo. Psychoterapie může probíhat samostatně, s rodinou nebo v rámci skupin.

Léky se využívají jako podpůrná léčba, případně jako léčba prvotní psychické poruchy. Jsou to skupiny léčiv jako antidepresiva či anxiolytika. Režimová opatření zahrnují změnu stravovacích návyků a úpravu jídelníčku.

Méně závažné stavy se dají léčit v rámci domácího prostředí a navštěvování odborné pomoci. Nicméně při závažném stádiu poruchy, kdy se přidruží i tělesné potíže, je nutná hospitalizace. Důležitá je změna myšlení, zdravý životní styl a podpora od blízkého okolí.

fsdílet na Facebooku