Pomohou léky na autismus, nebo jak se léčí?

Jelikož autismus nemá dosud jednoznačnou jasnou příčinu svého vzniku, ani terapii nemůžeme chápat ve smyslu medicínském.

Autismus je celoživotní postižení. Je to stav trvalý, který lze výrazně ovlivnit speciálními metodami a přístupy označovanými jako edukační.

Čím dříve se edukační metody začnou aplikovat, tím je pro dítě lepší.

V současnosti je jedinou účinnou terapií autismu správný speciálně-pedagogický přístup (výběr vhodných forem, metod a prostředků).

Přístup musí být:

 • strukturovaný
 • s důslednou podporou vizualizace
 • přísně individuální "ušitý na míru" pro každé autistické dítě zvlášť
 • zaměřen na to, aby dítě dospělo na úroveň maximální nezávislosti, která mu umožní využívat všech nabytých znalostí, dovedností a návyků k tomu, aby žilo co nejplnohodnotnější život

Stochastická rezonance:

 • působí při autismu pravděpodobně uvolňováním neurotropních substancí, čímž se pozitivně mění plasticita mozku, speciálně v oblasti bazálních ganglií
 • regulační mechanismus látkové výměny mozku je podněcován uvolněným tělu vlastním dopaminem a neuronální signální přenos se zlepšuje

Neurovývojová terapie podporuje:

 • zmírnění emocionálních poruch
 • agresivity
 • psychomotorické přehnané dráždivosti
 • lepší schopnosti koncentrace a řeči
 • lepší regulaci svalového napětí
 • motorickou koordinaci
 • pohybovou preciznost
fsdílet na Facebooku