28. týden: Jak zacíná 7. mesíc tehotenství? Zmeny u ženy i dítete

28. týden: Jak zacíná 7. mesíc tehotenství? Zmeny u ženy i dítete
Zdroj fotografie: Getty images

Zacínáte 7. mesíc tehotenství a poslední 3. trimestr, který koncí porodem vytouženého miminka. Tak se pojdme spolu podívat, jak se vaše detátko vyvíjí v tomto týdnu a co mužete pocitovat vy s rostoucím bríškem.

Vstupem do 28. týdne tehotenství zacínáte 7. mesíc tehotenství. Vaše miminko vám dává o sobe vedet, kope a hýbe se v urcité dobe, kdy je vzhuru. Je dobré, pokud pocitujete alespon 10 pohybu za den, pokud cítíte méne pohybu, je dobré informovat o tom lékare, aby se ujistil, zda je detátko v porádku, možná je jen líné.

Zacínáte 7. mesíc tehotenství, poslední 3. trimestr, který koncí porodem vytouženého miminka.

Tak si pojdme precíst, jak vypadá vaše miminko a jak se vyvíjí.

Vývoj plodu ve 28. týdnu

Telo a oblicej vašeho detátka již dosáhly úplného vývoje.

Hlavicka je úmernejší k telu. Koncem 28. týdne má jeho tváricka vzhled starce, nebot je jeho plet ješte zvrásnená pro nedostatek tukové tkáne, což predstavuje jen asi 1 % její celkové hmotnosti.

To, jak vypadá vaše miminko, se už ted nezmení. Od té doby bude pribírat na váze, doplní si tukovou tkán a tváricka se bude vyhlazovat, tváricky se mu budou naplnovat.

Ukládá si tuk, který bude potrebovat k udržení telesné teploty po porodu. Plod si už nyní zacíná cástecne regulovat svoji telesnou teplotu. Všechny vnitrní orgány dozrávají a pripravují se na funkci potrebnou po porodu.

Jeho plíce a plicní cévy jsou ješte nezralé.

Mozek se vyvíjí, dosud byl hladký, ale už se vytvárejí první záhyby a rýhy a vyvíjejí se i ostatní tkáne. Jeho mozek a nervový systém vyvolávají na chvilku dýchací pohyby. Merená aktivita mozkových vln u vyvíjejícího plodu ve 28. týdnu vykazuje spánkové cykly, jakož i rychlé pohyby ocí, což je fáze snení.

O cem asi sní? Možná si vás už predstavuje, jak budete vypadat. Tak jako vy sníte o tom, jaké bude a komu se bude podobat.

Na jeho hlavicce se zacínají se vytvárí první vlásky.

Oci má již vyvinuté a vytvárejí se rasy na ocních víckách. I když jsou už oci vyvinuté a otevírá je, stále ale nic nevidí.

Ovládá už pohyby obliceje, otevírá a zavírá ústa, mrací se, drží pupecní šnuru, i když na ni ješte nevidí, nebo se chytá za prstíky.

Detátko je již schopno vnímat bolest, reaguje na vnejší podnety podobne jako novorozenec.

Rozlišuje nízký a vysoký tón hlasu, jeho sluch se zacíná vyvíjet a zdokonalovat.

Pochutnává si na plodové vode. Zacíná vnímat chute a je schopno reagovat na ruzné chute jako horká, kyselá, sladká. Pokud pocítíte jemné a pravidelné tlumené pohyby, jemné pravidelné nadzvedávání bríška, pravdepodobne se vaše miminko napilo hodne plodové vody a má z toho škytavku.

V tabulce jsou znázorneny približné míry plodu ve 28. týdnu, zamerené pomocí sonografu

celková délka hmotnost HC obvod hlavicky BPD prícný prumer hlavicky AC obvod bricha FL délka stehenní kosti
37,6 cm 1000 g 260,4 mm 73,5 mm 233 mm 51,3 mm

Více o mírách plodu se doctete v clánku: Ultrazvuk v tehotenství: Velikost plodu, co je fetální biometrie?

Co muže cítit budoucí maminka?

Máte pocit, že už ted nemáte dostatek mesta v briše. Ale ženské telo je tak vyvinuto, že se dokáže vyrovnat s tehotenstvím a následným rustem bríška.

Mohou se zacít objevovat první poslícci, projevující se bolestí v kríži až do bricha, nebo jako bolest pri menstruaci. Mužete pocítit ztvrdnutí bricha.

Zacínáte být stále více unavená, máte méne energie.

Kuže na briše se natahuje a vysušuje, mužete mít pocit svedení kuže, nebo se vám už mohou zacínat vytváret strie na briše nebo na bocích, stehnech a prsou. Pravidelnou masáží kuže a hydratováním krémem se jim mužete cástecne vyhnout.

Snižuje se i príjem potravy, nebot vlivem narustajícího bríška a jeho tlaku se cítíte rychle nasycená. Zacíná i pálení žáhy.

Mohou se u vás vyskytnout krece v nohách, hlavne v noci, kdy je treba nohu hned narovnat a patou tlacit o podlahu, nebot už pravdepodobne velikost bricha znemožní prístup k prstum na nohou, abyste je tlacila smerem k sobe. Mohou vám zacít otékat nohy.

Vaše prsa se pripravují ke kojení svým dalším obdobím rustu.

Po výstupu po schodech se rychle zadýcháte. Však se není co divit, bríško už má svoji váhu, kterou nosíte stále s sebou. Procvicujte dechová cvicení a zkuste se uvolnit.

Vaše chuze muže zacínat být houpavá z rozpínání kyclí, které muže být i bolestivé. Noste pohodlnou obuv a snažte se už vyhýbat podpatkum.

Stravujte se zdrave a doporucuje se zvýšit príjem vápníku ve strave pro zpevnení kostí plodu.

Nyní máte skvelý cas na ctení knih pro vás a partnera o péci o díte.

Predporodní príprava a vyšetrení?

Mela byste se zacít uvažovat o predporodní príprave i spolu s vaším partnerem a zapsat se. Pro vašeho partnera je príprava duležitá, pokud chce být pri porodu vašeho miminka.

Prípravný kurz na porod je skvelým pomocníkem k porodu, kde vám obema bude vysvetlen prubeh porodu, ruzné relaxacní techniky, pustí vám ukázky z porodu, aby i partner vedel, jak porod probíhá, a to jej pripraví na druhou dobu porodní, kterou budete spolu procházet.

Vy budete mít behem porodu oporu partnera u sebe a on se bude také podílet s vámi na porodu vašeho vytouženého miminka.

Návšteva poradny je 1krát za 3 týdny a pri rizikovém tehotenství jednou za 2 týdny. Samozrejme návštevu v poradne urcuje lékar, je to individuální podle stavu maminky.

V poradne se vám zmerí krevní tlak, vyšetruje se moc, zaznamenává se váš prírustek na hmotnosti a sledují se otoky dolních koncetin. Lékar zkontroluje rust delohy, sleduje deložní cípek a vývoj vašeho detátka, jeho ozvy srdícka, pricemž zjištuje intenzitu pohybu a tvrdnutí bricha.

Pokud jste ješte neabsolvovala OGTT – orálne glukózový tolerancní test –, tak je nejvyšší cas. Aby se zjistilo, zda netrpíte gestacní cukrovkou, která je u tehotných žen casto bezpríznaková. Deti matek trpících gestacní cukrovkou jsou ohroženy na zdraví a casto se rodí s hmotností nad 4 kg.

Jak probíhá OGTT test?

OGTT testem do 28. týdne se vyšetruje, zda je ženské telo po záteži glukózou schopno udržet normální hladinu glukózy v krvi. Odber krve se provádí nalacno, poté vypijete naredenou glukózu rozpuštenou ve 250–300 ml vody nebo caje v prubehu 10 minut.

Další odber krve z prstu se provádí po 60 a po 120 minutách.

Behem vyšetrení nesmíte jíst. Krev se vezme do laboratore a následne z výsledku se vyhodnotí i výsledek, zda trpíte tehotenskou cukrovkou.

Nebezpecnou v tehotenství je i preeklampsie. Ohrožuje nenarozené díte i tehotnou ženu.

Projevy preeklampsie:

  • vysoký tlak krve
  • únava
  • bolest hlavy
  • nevolnost
  • krece v briše
  • zhoršení zraku
  • otoky

Jakmile zpozorujete rizikové príznaky, informujte o tom svého gynekologa.

Víte, co je to solidární tehotenství?

Casto se u partneru tehotných žen setkáváme i s takzvaným solidárním tehotenstvím. Muž jakoby prebírá cást tehotenství na sebe, pocituje urcite príznaky jako jeho tehotná partnerka.

Muže trpet nevolností, pribíráním na váze, otokem nohou a jinými ruznými príznaky jako jeho polovicka.

Predcasne narozené deti

Deti narozené pred 28. týdnem se oznacují jako extrémne nezralé. Po dovršení 28. týdne až do 31. týdne za velmi nezralé, takové deti predstavují asi 10 % z poctu predcasných porodu.

Díky vyspelým perinatologickým centrem mají predcasne narozené deti velkou šanci na prežití.

Ctete více o ostatních týdnech tehotenství v souhrnném clánku:
Tehotenství po týdnech: Jak probíhá tehotenství a vývoj plodu?

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.