Jaký je můj krevní tlak: nízký, normální, nebo vysoký? Systola/diastola?

Jaký je můj krevní tlak: nízký, normální, nebo vysoký? Systola/diastola?

Na základě naměřených hodnot zjistěte svůj krevní tlak. Je hodnota nízká, ideální, nebo vysoká? Nezapomeňte: Nízký i vysoký krevní tlak jsou rizikové z hlediska projevů a možných komplikací. Stačí změnit životní styl, nebo jsou nutné léky? Podrobné informace o snížení vysokého krevního tlaku a zvýšení nízkého tlaku najdete v našich článcích.
Zadejte vaše tělesné hodnoty
Výpočty jsou orientační
mm Hg
mm Hg

Jaký je můj krevní tlak – nízký, normální, nebo vysoký? Systola/diastola?

Krevní tlak je jednou z nejsledovanějších životních funkcí. Můžeme ho sledovat v domácím prostředí.

Je důležitý pro udržení krevního oběhu v cévách. Určuje ho funkce srdce a odpor cévní stěny.

Dělí se na dvě hodnoty: systolický a diastolický krevní tlak. Jeho hodnoty ovlivňuje několik faktorů.

Krevní tlak ovlivňuje například:

 • objem krve v krevním řečišti
 • pružnost cév
 • viskozita krve (hustota)
 • věk
 • tělesná hmotnost
 • fyzická a psychická (emocionální) zátěž
 • pohlaví
 • denní doba
 • úraz
 • nemoci
 • léky
 • vnější prostředí

Můžeme naměřit:

 • Nízký krevní tlak = 80/50
 • Normální krevní tlak = 120/80
 • Vysoký krevní tlak = 150/90

Obě odchylky od normálu mají svá negativa. Je proto vhodné znát svůj krevní tlak.

Zdravotní problémy v případě nízkého krevního tlaku znají především ženy. Proč? Některé ženy mají během života spíše nižší hodnoty. Při běžných činnostech se jim točí hlava a je jim na omdlení.

Za nízký tlak se považují hodnoty nižší než 90/60 mmHg. Dívky a mladé ženy mohou mít predispozici k hypotenzi. Tyto hodnoty krevního tlaku nemusí být bezprostředně spojeny s klinickými projevy/obtížemi.

Je lepší, když je krevní tlak nižší než 120/80, přibližně 110/75. Nazýváme ho optimální krevní tlak. Taková hodnota pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním.

Vysoký krevní tlak je jednou z civilizačních chorob. Často není včas diagnostikován. Je proto nebezpečný. Často se poprvé projeví jako zdravotní problém, který ohrožuje zdraví a život.

Z tohoto důvodu má velký význam měření krevního tlaku, například při preventivní prohlídce.

Krevní tlak se měří třikrát - 1. hodnota se nezaznamenává, 2. a 3. hodnota se zprůměruje.
Vysoké hodnoty krevního tlaku naměřené doma a na Holterově přístroji spadají pod přísnější kritéria hypertenze.

Tabulka ukazuje zjednodušený pohled na krevní tlak v dospělosti (nízký, normální a vysoký).

Systolický tlak
Hodnoty v mmHg
Diastolický tlak
Hodnoty v mmHg
Nízký pod 90 60
Normální 120 80
Vysoký nad 140 90

Pro různé věkové kategorie se hodnoty samozřejmě liší.

Odborná garantka MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informaci:
U dětí se pro definici arteriální hypertenze zohledňuje také percentil, vzestup systolického a diastolického tlaku nad 95. percentil hodnoty pro daný věk, pohlaví a výšku při měření za standardních podmínek (poloha dítěte, správná šířka a délka manžety, klid) během minimálně tří různých měření.

Normální hodnoty krevního tlaku podle věku dítěte:

 • novorozenec: 70–90 systola a 45–55 diastola
 • kojenec: 70–90 systola a 50–60 diastola
 • 5leté dítě: 80–110 systola a 55–65 diastola

Přečtěte si také:

Důležité upozornění:

Nezapomeňte prosím, že výsledky našich zdravotních kalkulaček a analyzátorů jsou pouze orientační. Nenahrazují odborné vyšetření ani radu lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Každý člověk je jedinečný a potřeby každého se mohou lišit. Kalkulačky a analyzátory mají svá omezení a neposkytují komplexní individuální pohled na zdraví.

Jejich používání je na vlastní nebezpečí. Provozovatel stránek ani autor nenesou odpovědnost za nesprávné použití a nesprávný výklad/interpretaci informací získaných jejich použitím. Používáním kalkulaček a analyzátorů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a provozovatel ani autor nenesou odpovědnost za případné následky.

Doporučujeme vám, abyste svůj zdravotní stav konzultovali s odborníkem. Pamatujte, že zdraví je důležité téma a veškerá rozhodnutí by měla být učiněna po konzultaci s odborníkem.

Tato kalkulačka/analyzátor není zdravotnický nástroj a zdravotní pomůcka. Svůj zdravotní problém konzultujte s lékařem.

Vložte tuto kalkulačku na vaši stránku zdarma

Jednoduše zkopírujte HTML kód na svou stránku. Kód se kopíruje stejně jako kód embed youtube videa. Pokud máte wordpress, můžete ho vložit do pole HTML.
Podmínkou převzetí kalkulačky je umístění zdroje a dofollow odkazu tak, jak je uvedeno v kódu.

<script src="https://medicspark.cz/frontend-assets/scripts/iframe-message.js" async></script><iframe id="medicspark-jaky-je-muj-krevni-tlak" class="medicspark-calculator-iframe" src="https://medicspark.cz/kalkulacky/jaky-je-muj-krevni-tlak/embed/" style="border: 0;overflow: hidden;width: 100%" scrolling="no"></iframe><a class="medicspark-calculator-copyright" href="https://medicspark.cz/kalkulacky/jaky-je-muj-krevni-tlak">Jaký je můj krevní tlak: nízký, normální, nebo vysoký? Systola/diastola? od MedicSpark.cz - zobrazit vysvětlivky a podrobnosti</a>
fsdílet na Facebooku