Jaký je můj krevní tlak – nízký, normální, nebo vysoký?    Systola/diastola?

Jaký je můj krevní tlak – nízký, normální, nebo vysoký? Systola/diastola?

Na základě naměřených hodnot zjistěte svůj krevní tlak. Je hodnota nízká, ideální nebo vysoká? Nezapomeňte: Nízký, ale i vysoký krevní tlak jsou rizikové z hlediska projevů a možných komplikací. Stačí změnit životní styl, nebo se nemůžete lékům vyhnout? Podrobné informace o tom, jak snížit vysoký krevní tlak, nebo jak naopak zvýšit nízký krevní tlak, najdete v našich článcích.
Zadejte vaše tělesné hodnoty
Výpočty jsou orientační
mm Hg
mm Hg

Jaký je můj krevní tlak – nízký, normální nebo vysoký? (Systola/diastola)?

Krevní tlak je jednou z nejsledovanějších životních funkcí v domácím prostředí.

Je důležitý pro udržení krevního oběhu v cévách. Je určován funkcí srdce a odporem cévní stěny.

Nejvyšší krevní tlak máme v aortě, nazývané srdečnice.

Dělí se na dvě hodnoty, a to systolický a diastolický krevní tlak. Jeho hodnoty jsou ovlivněny několika faktory.

Krevní tlak ovlivňuje například:

 • objem krve v krevním řečišti
 • pružnost cév
 • viskozita krve, hovorově její hustota
 • věk
 • tělesná hmotnost
 • fyzický a psychický (emocionální) nápor
 • pohlaví
 • denní doba
 • úraz
 • nemoci
 • léky
 • venkovní prostředí

Jako normální se uvádí horní hodnota krevního tlaku 100 až 139 a spodní hodnota krevního tlaku 60 až 89 mmHg.

Při měření rozpoznáme např:

 • Nízký krevní tlak = 80/50
 • Normální krevní tlak = 120/80
 • Vysoký krevní tlak = 150/90

Obě odchylky od normálu mají svá negativa. Z řady důvodů je proto vhodné, abychom znali svůj krevní tlak.

Zdravotní rizika v případě nízkého krevního tlaku jsou známa především ženám. Proč? Některé z nich mají nižší hodnoty v dřívějším věku. Poznají to zejména při běžných činnostech, kdy se jim točí hlava a je jim na omdlení.

Dívky a mladé ženy mohou mít predispozici k hypotenzi.

Obecně je lepší, když je krevní tlak nižší než 120/80, přibližně 110/75. Tato hodnota má preventivní charakter proti kardiovaskulárním onemocněním.

Vysoký krevní tlak je jednou z civilizačních chorob. Jeho nebezpečnost spočívá především v tom, že zůstává dlouho nepoznán. Jeho první zmínka může být vážným ohrožením zdraví a života.

Z tohoto důvodu se přikládá význam jeho měření, například při preventivní prohlídce.

Tabulka ukazuje zjednodušený pohled na krevní tlak v dospělosti (nízký, normální a vysoký).

Systolický tlakHodnoty v mmHg Diastolický tlakHodnoty v mmHg
Nízký pod 90 60
NORMÁLNÍ 120 80
Hypertenze nad 140 90

Pro různé věkové kategorie se hodnoty samozřejmě liší.

Normální hodnoty krevního tlaku podle věku dítěte:

 • novorozenec: 70–90 systola a 45–55 diastola
 • kojenec: 70–90 systola a 50–60 diastola
 • 5leté dítě: 80–110 systola a 55–65 diastola
 • starší 16 let: 100–120 systola a 65–75 diastola
fsdílet na Facebooku