Ztráta čichu a často i chuti při infekci a jiném onemocnění?

Ztráta čichu a často i chuti při infekci a jiném onemocnění?
Zdroj fotografie: Getty images

Čich je jedním ze smyslů. Je důležitý pro vnímání vůní a pachů. V tom tkví jeho důležitost. Význam při přičichávání k parfému, potravě či květům je jasný. Ale jeho nejdůležitějším úkolem je vnímání pachů v prostředí. To nás může upozornit na nebezpečné látky, jejichž inhalace by mohla mít pro život fatální následek.

Ztráta čichu (odborně zvaná také anosmie) je pro život člověka zásadní z pohledu bezpečnosti. Kromě toho ztráta čichu úzce souvisí i se ztrátou chuti. Tyto dvě složky jsou interoperabilní při jejich vnímání.

Rozdělujeme ji na ztrátu čichu vrozenou a získanou.

Vrozená ztráta čichu je ta, se kterou se člověk už rodí. Je podmíněna pravděpodobně předčasným porodem a nezralostí čichových buněk. Také může jít i o faktor dědičnosti.

Získaná ztráta čichu nastává během života člověka a její příčina může být různorodá. Je znakem nezávažných, méně závažných, ale i závažných onemocnění. I když ztráta čichu je oproti ztrátě jiných smyslů malý handicap, v určitých směrech člověka omezuje.

Často se ptáte:
Proč jsem ztratil vnímání čichu a chuti?
Jaké mohou být příčiny?

Může mít více příčin. Může jít například o ucpání nosu při respiračním onemocnění horních cest dýchacích. Příčinami mohou být ale také chorobné procesy, kdy člověk o citlivost čichu přichází v důsledku nějakých patologických změn v organismu.

Čich je přitom jeden z nejdůležitějších smyslů, které člověk má. Může mu pomoci předcházet nejrůznějším komplikacím, zejména otravě jídlem nebo chemikáliemi při požití ústy nebo inhalací (vdechováním).

muž s chřipkou rýmou s teploměrem v ústech drží šálek
Plný nos při rýmě. Zdroj: Pixabay

Ztráta čichu při chřipce a rýmě, ale také novém koronaviru covid-19

Častokrát je ztráta čichu jen dočasná a doprovází několik onemocnění horních cest dýchacích. Může jít například o rýmu při chřipce, kterou provází plný nos, časté smrkání.

Vzniká tak překážka tomu, aby mohl člověk vnímat vůně nebo jiné podněty.

Podobně se projevuje i zánět vedlejších nosních dutin. Nos je plný hlenu a ten tvoří překážku v nosní dutině. Následkem toho nemůže vzduch s obsahem pachů pronikat k čichovým buňkám, což způsobí jeho ztrátu čichu.

Ztráta čichu a chuti se připisuje mezi možné první příznaky nákazou novým koronavirem. Ten vyvolává u lidí onemocnění covid-19. Většinou nicméně probíhá mírně. Ohroženi jsou hlavně senioři, kteří mají několik dlouhodobých nemocí, a lidé s oslabenou imunitou.

Více se dočtete v sekci Koronavirus - covid-19.

Jiná onemocnění, která zapříčiní anosmii

dívka s prsty na nose. ucpaný nos
Ucpání nosu polypů způsobí ztrátu čichu. Zdroj fotografie: Getty images

Těžším onemocněním jsou nosní polypy. I v tomto případě je ztráta čichu zapříčiněna překážkou, tedy ucpáním nosu. Polypy mohou delší dobu trápit postiženého člověka zejména různými formami hlenu, které mu znepříjemňují život.

I léčba je v tomto případě náročnější než při běžném nachlazení. Provádí se nosním sprejem s obsahem kortikoidů, případně tabletami. V případě, že by tento způsob nepomohl, následuje chirurgické odstranění polypů.

Jednostranná porucha a ztráta čichu nastává z vážnějších příčin. Může souviset s nádorovými onemocněními v nosní dutině nebo mozku. V tom případě je třeba co nejdříve navštívit odborníka.

Mnohdy k jednostranné, ale také k celkové ztrátě čichu dochází v důsledku různých poranění nebo traumatických faktorů. Může být narušena struktura nebo funkce čichového nervu. Také se objevuje i při poranění čelní kosti nebo spodní přední jámy na lebce.

V některých případech nastává ztráta po úrazu mozku.

Také může být jen dočasná, například jako při otřesu mozku. K trvalé ztrátě dochází při narušení čichového nervu nebo centra pro vnímání čichu, tedy při poškození mozku.

Krátkodobě může člověk ztratit čich například i během epileptického záchvatu. Někdy může během tohoto záchvatu vnímat vůně jinak než běžně. Někdy jsou problémy s čichem způsobeny i kolísáním hladiny hormonů, například u žen.

Údajně se vyskytly i případy, kdy porucha vnímání čichu nastala po užívání některých antibiotik. Nepříznivě působí dlouhodobé vystavování čichových receptorů například nebezpečným plynům nebo chemicky znečištěnému prostředí. 

Nejhorší je, pokud člověk přichází o čich z důvodu nervových poškození a onemocnění. Ztráta čichu může být i jedním z prvních příznaků například při Parkinsonově nebo Alzheimerově chorobě.

Obě onemocnění spadají pod nervovou soustavu. Dochází při nich k úbytku mozkových buněk a poruchám v nervovém systému.

Při částečné nebo úplné poruše čichu je třeba si všímat okolností vzniku a délky přetrvávání obtíží. Důležité je i to, zda ztráta čichu nastala oboustranně, nebo pouze na jedné straně. Příčiny mohou být méně vážné, ale naopak i závažné.

V každém případě je doporučeno odborné vyšetření u ORL specialisty.

Video o možných příčinách ztráty čichu

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.