Hluchota: Co je její příčinou? (Náhlá, dlouhodobá či krátkodobá)

Hluchota: Co je její příčinou? (Náhlá, dlouhodobá či krátkodobá)
Zdroj fotografie: Getty images

Sluch je vjem, který využíváme denně. Potřebný je k verbální komunikaci. Kromě toho nás informuje o tom, co se děje kolem nás. Například upozorňuje na nebezpečí. Jeho porucha může být vrozená nebo získaná. Stojí za ní několik onemocnění.

Hluchota může být částečná nebo úplná. Odborně se nazývá také termínem surditas. Částečná hluchota se označuje i jako nedoslýchavost a jde ve většině případů o problém starších lidí a seniorů.

V tomto případě je možné použít různé zesilovací přístroje, které pomohou postiženému člověku kompenzovat slabší vnímání zvuku. Při úplné hluchotě ale tento způsob není možné aplikovat a častokrát jde o nevratné deformace a stavy.

Úplná hluchota je těžká porucha a ztráta sluchu. Člověk nemůže vnímat zvukové informace z okolí. Může postihovat jedno ucho nebo obě uši.

To, jak je sluch poškozen, závisí také na tom, která část sluchového aparátu nebo nervů vedoucích od ucha do nervového centra v mozku je poškozena.

Trvalá porucha sluchu

Nevratné poškození sluchu a trvalá hluchota nastává, pokud se poškodí sluchový nerv nebo sluchová dráha. Poškození může nastat i přímo v mozkovém centru, které vjem zpracovává.

Může být vrozená nebo získaná

chlapec s barevným sluchadlem aparátem, má poruchu slchu
Některé poruchy sluchu jsou vrozené, jiné získané. Zdroj: Getty images

Hluchota může být buď vrozená na základě genetické predispozice, nebo může vzniknout během života. V tom případě je označována jako získaná. Otoskleróza je dědičné onemocnění. Mezi vrozená onemocnění, kdy je přítomna porucha sluchu, patří třeba:

  • Pendredův syndrom
  • Usherův syndrom
  • Sticklervů syndrom
  • Waardenburgův syndrom
  • Hluchota Connexin 26 nebo hluchota odvozená z GJB2

Vyskytují se případy poškození v průběhu vývinu sluchového aparátu. Rovněž může nastat během těžkého porodu následkem poškození hlavy.

Poruchy sluchu nejsou jen vrozené a dané geneticky. Mohou být způsobeny různými chorobami či zdravotními problémy u dětí během těhotenství nebo krátce po narození.

Porucha vnímání výšky tónů

Pokud jde o různé druhy těžkých poruch sluchu, v rámci částečné hluchoty může člověk vnímat například jen nízké a vysoké tóny. Tóny ze spektra mezi hraničními hodnotami nevnímá.

Časté jsou i poruchy opačné, kdy pacient špatně slyší šepot nebo vysoké tóny, ale při zvuku ve střední části zvukového spektra nemá problém s hluchotou.

Hlasitá hudba škodí

žena před reproduktorem, hlasitá hudba, škodí sluchu
Sluchu škodí hlasitá hudba nebo nadměrný hluk. Zdroj: Getty images

K poškození bubínku dochází při dlouhodobém namáhání sluchového aparátu. Například poslechem hlučné hudby nebo dlouhodobou prací v hlučném prostředí.

Nejhorší varianta je hlasitá hudba v malém prostoru. Jako je to v případě poslechu hudby v autě. V případě nevhodného pracovního prostředí je třeba používat ochranné pomůcky.

Infekční onemocnění

Při zánětu mozkových blan je ohroženo i sluchové centrum v mozku, což může mít za následek trvalou ztrátu sluchu. Případně následkem jiných infekčních onemocnění nebo nádorových onemocnění ucha a sluchového aparátu.

Poškození sluchu hrozí například u příušnic (zánětu příušní žlázy). Riziko je i při toxoplazmóze, což je infekční parazitární onemocnění.

I neléčený zánět středního ucha u dětí může vést například k poškození sluchu, někdy i k jeho úplné ztrátě. Hlavně pokud se zánět rozšíří do vnitřního ucha.

Jedním z příkladů poruchy sluchu je infekční onemocnění, které způsobuje virus spalniček (paramyxoviry). U toho je jednou komplikací i zánět středního ucha.

I lidé trpící HIV nebo AIDS mohou jako následek onemocnění mít poškozený sluch. A například u novorozenců způsobují hluchotu chlamydie a syfilis.

muži aplikují naslouchací aparát na ucho
Naslouchací aparát pomáhá při částečných poruchách sluchu. Zdroj: Getty images

Je možné použití přístroje?

Při poruchách ve středním uchu je možné použít elektronické přístroje na zlepšení kvality sluchu. Při poškozeních vnitřního ucha to nejde. V tomto případě postižený člověk zvuky slyší, ale nerozumí jim a je narušeno samotné vnímání zvuku.

Hluchota následkem úrazu

Člověk může ohluchnout i vlivem různých úrazů. Dobrý příklad je poškození výbuchem. Při nárazové tlakové vlně dochází k prasknutí bubínku. A za určitých okolností i k nevratnému poškození sluchu.

Video o poruchách sluchu

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.