Léčba: Jak léčit zubní kaz? Doma se to nedá, je potřeba odborníka!

Léčba zubního kazu závisí na tom, v jaké fázi je poškození zubu. Při povrchové změně a výskytu skvrny je ještě dostatek času, aby se zabránilo vzniku kazu. Dostačující je důkladná mechanická očista. Ale funguje i zvýšená fluorizace a zvýšení příjmu vápníku.

Při infekci a hlubším poškození skloviny není dnes nutné vrtání. Používají se například koncentrované fluoridy nebo ozón či laser. Je možné i bez invazivního zákroku zastavit zubní kaz a obnovit zubní sklovinu. I proto je důležité včasné zachycení zubního kazu.

V tom pomáhají pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa.

Domácí léčba zubního kazu nemůže nahradit odborný zákrok a léčbu.

Je rizikem pro zhoršení stavu. Stávající zubní kaz nelze odstranit ani vyléčit doma. Léčbu bez vrtání volí stomatolog. Proto není vždy důvod pro obavu ze zubní vrtačky.

Ptáte se:
Je možná domácí léčba zubního kazu?
Bohužel ne. Vyžaduje odborníka.

Klasická léčba hlubších defektů spočívá zejména ve vyvrtání a vyplnění ztraceného zubní tkáně zubní výplní, plombou. V tomto případě dochází k odstranění poškozené části zubní skloviny až dentinu. Následně se odstraněná část nahradí výplní.

Cílem je zrekonstruování zubu tak, aby se podobal zdravému zubu. Přechod mezi výplní a vlastní tvrdou tkání by měl být plynulý, aby se zamezilo usazování plaku. Zubní výplň má být vytvořena dokonale, aby byl zamezen průnik bakterií do zubu.

Při pokročilejším zubním kazu, který zasáhl i dřeň, je nutný i kořenový kanálek. Pokud už je zubní kaz příliš rozšířen a zub je jím destruovaný, je nutná extrakce (vytržení zubu). Důležité je také v případě pokročilého zubního kazu zkontrolovat pomocí RTG i stav zubního lůžka nebo kosti.

Pokud se defekt nachází hlouběji, přidává se i lokální anestezie, která na určitou dobu znecitliví oblast zubu. Tím se zamezí bolesti při ošetřování poškozeného zubu.

Rizikem špatného ošetření zubu je:

  • sekundární kaz, jestliže byl nedostatečně vyplněn prostor mezi zubem a výplní
  • recidivující kaz při nedokonalém odstranění zubního kazu ze zubu pod plombou
  • vypadnutí výplně při nedodržení správného postupu
  • zlomení zubu, pokud je výplň velmi rozsáhlá

Tabulka uvádí druhy zubních výplní

Materiál Popis
Amalgám sloučenina kovových pilin a rtuti
pevný materiál
nevýhodou je kovový vzhled
Kompozit směs monomerů
estetický vzhled
pevnost a dobrá lepivost
vyšší náročnost při zhotovení
Skloionomerní cement směs prášku skla a kyseliny polyalkenoátové
dobrá přilnavost a estetičnost
obsahuje fluoridy, a ty se postupně uvolňují do okolí
slabší pevnost
volí se zejména při hlubokých defektech

Prognóza je dobrá hlavně při včasném odhalení poškození zubní skloviny. Zanedbání léčení zubního kazu může mít vliv na zdraví chrupu, krvácení dásní až kývání a předčasnou ztrátu chrupu. U dětí ovlivňuje stav dočasného mléčného chrupu i trvalé zuby.

Špatný, poškozený či chybějící chrup u dětí, ale i dospělých je prostorem pro zhoršení psychické kondice. Člověk může trpět pocitem méněcennosti, stydí se. Ztráta chrupu způsobuje také poruchy fonace (výslovnosti slov).

fsdílet na Facebooku