Jak se zbavit žabky v ústech? + Co pomůže na soor

Možností léčby mykóz je několik. Soor však postihuje malé děti. Proto není vhodné nanášet na povlaky lokální masti či gely určené pro dospělé osoby.

I při domácí léčbě vám může lékárník doporučit vhodný medikament. Proto si nechte poradit a nepouštějte se do léčby bez odborné konzultace. Jediným volně dostupným antimykotikem, které lze použít bez obav u novorozence, je genciánová violeť.

Tabulka s doporučenými léky:

Věkové období Účinná látka
od narození do 4 měsíců
  1. Nystatin
  2. Methylrosanilinii chloridi 2%
od 4 měsíců výše
  1. Nystatin
  2. Methylrosanilinii chloridi 2%
  3. Mikonazol

Methylrosanilinii chloridi 2%

Methylrosanilinii chloridi 2% je triarylmethanové barvivo s antibakteriálními, antimykotickými a antihelmetickými vlastnostmi.

V minulosti byla využívána jako jedna z nejlepších antiseptických látek. V dnešní době je postupně nahrazována jinými a modernějšími preparáty, ale stále je dostupná na trhu. 

Zajímavé: Methylrosanilinii chloridi se postupně vyřazuje z potravin, kde se běžně nacházela. Důvodem je to, že v minulosti byly publikovány dokumenty, které pojednávaly o vzniku nádorů u hlodavců při jejím častém používání. I dnes se sporadicky objeví na internetu poplašné zprávy a ničím nepodložené informace. Cílené studie, které by toto tvrzení potvrdily či vyvrátily, však nikdy neproběhly.

Nystatin

Nejčastěji se u novorozenců používají léky s účinnou látkou nystatin. Je to fungicidní antimykotikum, které dokáže utlumit další růst a množení více druhů plísní (Candida, Aspergillus, Rhodotorula, Torulopsis, Trichosporon).

Nystatin se váže na ergosterol (součást plazmatické membrány plísní). Dochází k jeho poškození, úniku důležitých látek a ke smrti mykotické buňky. Lidské buňky ergosterol neobsahují. Proto pro ně lék není škodlivý, s výjimkou možných alergických reakcí.

Používá se ve formě lokálních mastí (slizniční a kožní mykózy) i perorálních tablet (při mykotickém onemocnění vnitřních orgánů, např. střev). Taktéž je vhodný také k léčbě vaginálních mykóz ve formě vaginálního čípku.

Mikonazol

Druhou nejčastěji používanou látkou je mikonazol. Je to fungicidní antimykotikum, které hubí i některé grampozitivní bakterie. Jeho použití je ale vhodné pouze u dětí od 4 měsíců. U mladších dětí se nedoporučuje.

Zajímavé: U dětí od 4 měsíců života se používá v léčbě plísňových onemocnění (soor) mikonazol. Dolní věková hranice se však navyšuje o 1 až 2 měsíce u předčasně narozených dětí. U nich byl vědecky prokázán pomalý nervosvalový vývoj v souvislosti s užíváním mikonazolu.

Mikonazol se podobně jako nystatin váže na ergosterol. Narušuje jeho biosyntézu (tvorbu), čímž dochází k nahromadění reaktivních forem kyslíku v oblasti cytoplazmatické membrány a metylových sterolů a peroxidů v cytoplazmě. Narušení membrány je závažné a má za následek zástavu růstu mykotické buňky.

fsdílet na Facebooku