Poruchy srdečního rytmu

Pod Poruchy srdečního rytmu patří

Arytmie: Co je to srdeční arytmie a jak se projevuje? + Léčba

Arytmie

Arytmie je porucha srdečního rytmu. Arytmie může mít zpomalenou, normální nebo zrychlenou srdeční frekvenci.

Fibrilace síní srdce: Co je to a jak se projevuje porucha rytmu?

Fibrilace síní srdce

Fibrilace síní srdce je nejčastější srdeční poruchou. Je charakteristická arytmií (poruchou srdečního rytmu). Při onemocnění dochází k chaotickým a nepravidelným stahům svalových vláken, a tím pádem i ztrátě koordinované činnosti srdečních síní. Tím pádem srdce oslabuje svou čerpací schopnost a zároveň dochází k nepravidelné a zrychlené činnosti srdce. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí nad 80 let. V této věkové kategorii postihuje 15 % populace.