Léčba plicního srdce – cor pulmonale – léky i chirurgií

Léčba má, hlavně v případě akutní formy, život zachraňující roli.

Prvořadé a nutné je odstranit primární příčinu, která potíže zapříčinila.

Příkladem je včasné řešení embolizace do plicnice. V tomto okamžiku je vysoce významné odstranit překážku omezující průtok krve.

Překážka se odstraňuje trombolýzou či chirurgickým odstraněním. Následně se dlouhodobě užívá antikoagulační léčba.

Také při chronické formě je léčebným cílem udržet stabilní základní příčinu plicního srdce. Ne u všech onemocnění lze ale progrese zastavit.

Léčí se plicní hypertenze, systémová hypertenze. Prevencí jsou antikoagulancia, která brání tvorbě krevních sraženin. Podávají se blokátory kalciových kanálů, antihypertenziva a ostatní terapie primárního problému.

V tomto případě má své místo také podávání inhalace kyslíku (oxygenoterapie). Plus léky při srdečním selhávání, na podporu činnosti srdce.

Významné je myslet na vhodnou stravu, vitamíny, přiměřenou pohybovou aktivitu a celkově zdravý životní styl. Při nadváze a obezitě je potřeba snížit tělesnou hmotnost.

fsdílet na Facebooku