Jak se léčí otřes mozku? Pozorování jako číslo 1

Pokud je CT vyšetření s negativním nálezem strukturální léze a neurolog nezjistí žádný zjevný deficit, může být pacient do 1 hodiny propuštěn domů.

V domácím prostředí se musí fyzicky i psychicky šetřit. Dostává dostatek tekutin a může užívat běžně dostupná analgetika proti bolesti.

Antiflogistika se nedoporučují z důvodu zvýšeného rizika krvácení do mozku. Opioidy jsou rovněž nevhodné, protože ovlivňují pacientovo vědomí a mohou ho změnit.

Druhou skupinu pacientů je nutné hospitalizovat na pozorování po dobu nejméně 12 až 24 hodin.

Jedná se o pacienty s následujícími příznaky:

  • porucha neurologických funkcí
  • GCS nižší než 15
  • silná bolest hlavy
  • přetrvávající zvracení
  • otevřené poranění lebky
  • polytrauma
  • krvácivý stav
  • otrava alkoholem
  • drogová závislost
  • podezření na bezvědomí v důsledku strukturálního poškození mozku

Prevence

Nejúčinnější prevencí otřesu mozku je ochrana hlavy před zraněním. Při sportu a práci používejte ochranné přilby nebo chrániče zad a krku.

Zranění hlavy ženy při pádu z kola
Bezpečnost je nutná v každém věku dospělých i dětí. Příkladem helmy je také prevence otřesu mozku. Zdroj: Getty images
fsdílet na Facebooku