Onemocnění způsobená mutací jednoho genu

Pod Onemocnění způsobená mutací jednoho genu patří

Co je cystická fibróza a jaké má příznaky? Příčiny, diagnóza

Cystická fibróza

Cystická fibróza je dědičné onemocnění. Dochází při něm k poruše chloridových kanálů v buněčných membránách. Toto onemocnění je způsobeno genetickou mutací v genu pro CF.

Hemochromatóza a problém se železem? Proč vzniká a jaké má příznaky?

Hemochromatóza

Hemochromatóza označuje poruchu nadměrného vstřebávání železa v lidském těle. Jak toto onemocnění vzniká a jaké jsou jeho první příznaky?