Léčba: Na metabolický syndrom změna životního stylu a teprve poté lék

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem ve snaze dostat patologické poruchy příznačné pro metabolický syndrom pod kontrolu je změnit svůj dosavadní životní styl.

Je třeba si uvědomit, že úprava stravy, pravidelné cvičení a ostatní opatření, která slouží jako prevence vzniku syndromu, jsou klíčovou složkou i v léčbě.

V případě, že radikální změny v zažitém fungování pacienta s diagnostikovaným metabolickým syndromem nejsou dostatečné, na řadu přichází farmakologická léčba.

Pod pojmem farmakologická léčba rozumíme léčbu pomocí léků.

Vzhledem k tomu, že metabolický syndrom nemůžeme považovat za nemoc, nedá se mluvit ani o léčbě syndromu jako takového.

Potřeba je v tomto případě léčit všechny součásti syndromu, tzn. pět základních patologických stavů tvořících syndrom.

V současnosti není k dispozici jeden univerzální lék, který by dokázal působit na všechny součásti syndromu, resp. alespoň na většinu.

Léčba proto probíhá zvlášť pro každý patologický stav, a to prostřednictvím známých a užívaných léků dostupných na trhu.

Primárním cílem ve farmakologické léčbě je snížit riziko vzniku nedokrvení srdce, tzn. ischemické choroby srdeční.

Lékaři se nejdřív snaží o snížení hladiny škodlivého cholesterolu v krvi a také o snížení vysokého krevního tlaku, které mají negativní vliv na cévy.

Do léčby jednotlivých součástí metabolického syndromu jsou zapojeni nejen internisté s orientací na metabolismus, ale také kardiologové, psychiatři a mnoho dalších lékařů specialistů.

Sekundárně se lékaři snaží zabránit vzniku a rozvoji cukrovky druhého typu, pokud již mezitím není u pacienta přítomna. To se uskutečňuje snižováním hladiny cukru v krvi.

Pokud je u pacienta cukrovka již rozvinuta, léčba probíhá podle standardních postupů využívaných v léčbě cukrovky.

Tabulkový přehled léků první volby v léčbě jednotlivých součástí metabolického syndromu

Zvýšená hladina glukózy v krvi nebo cukrovka druhého typu Biguanidy (metformin) Snižuje bazální hladinu glukózy i zvýšenou hladinu glukózy po jídle.
Gliptiny (sitagliptin, vildagliptin, alogliptin) Zvyšují produkci inzulínu v pankreatu a snižují produkci glukózy v játrech.
Exenatid Zvyšuje produkci inzulínu v pankreatu.
Liraglutid Snižuje hladinu glukózy nalačno i po jídle, zvyšuje produkci inzulínu v pankreatu.
Zvýšená hladina cholesterolu nebo triacylglycerolů v krvi Statiny (simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, fluvastatin) Zasahují do procesu tvorby cholesterolu v játrech, a tím snižují jeho tvorbu.
Vysoký krevní tlak ACE inhibitory (perindopril, ramipril, enalapril) Způsobují rozšíření cév, a tím snižují krevní tlak.
Sartany (valsartan, losartan, irbesartan)
Blokátory vápníkových kanálů (amlodipin, verapamil, diltiazem)
Centrálně působící léky (rilmenidin) Způsobuje rozšíření cév a snižuje srdeční frekvenci.

Zároveň je třeba zaměřit se na problém s nadváhou nebo obezitou. Základem v léčbě je úprava stravy, vhodná a pravidelná pohybová aktivita a další režimové změny.

V úvahu přicházejí i chirurgické zákroky v trávicím traktu. Příkladem je metoda žaludeční bandáže. Při tomto zákroku se kolem žaludku umístí regulovatelná bandáž, což rozdělí žaludek na dvě části ve tvaru přesýpacích hodin. Tento způsob pomáhá omezit množství přijímané potravy.

Druhý způsob představuje tubulizace žaludku, kdy se chirurgicky odstraní ta část žaludku, která je zodpovědná za produkci tzv. hormonů hladu. Pacient následně nepociťuje během diety úporný hlad.

Chirurgické zákroky na žaludku vedou k poklesu nadměrné tělesné hmotnosti a zároveň i ke změně dalších metabolických parametrů – a tedy k úpravě hladin glukózy a tuků v krvi a také k úpravě krevního tlaku.

Tyto výkony se nazývají metabolická chirurgie.

fsdílet na Facebooku