Imunodeficience

Pod Imunodeficience patří

Co je AIDS/HIV infekce: Přenos a příznaky?

AIDS - HIV

Zkratkou HIV je označován jako virus lidské imunodificience. Infekce napadá buňky lymfatického systému člověka. Jeho nejhorším stádiem je AIDS – syndrom získané imunitní nedostatečnosti. Jak se dané onemocnění projevuje, přenáší a jaké jsou dostupné možnosti léčby?