Léky hypertenzní krize: Nutná je okamžitá léčba. Proč? Jedná se o čas...

Základem je okamžitá léčba – hned po diagnóze.

Cílem je prevence vzniku komplikací ve smyslu závažného ohrožení zdraví a života. Myslí se na zachování činnosti životně důležitých orgánů, které v případě hypertenzní krize trpí jako první.

Kromě prokrvení mozku, srdce a plic při tak vysokých hodnotách krevního tlaku se v těle dějí různorodé negativní změny. V tom má pomoci účinná léčba.

V případě výskytu závažných obtíží je důležité přivolat pomoc a postiženého chránit před fyzickou i psychickou zátěží.

V tomto případě začíná léčbu záchranná zdravotní služba. Případně, pokud je člověk schopen a vyhledá ošetření sám, tak praktický lékař či lékař v interní ambulanci nebo urgentním příjmu.

Při pohledu na formu:

Urgentní stav většinou postačuje léčit tabletovou formou, přesněji antihypertenzivy podávanými ústy – perorální léčba. Léčba by měla probíhat do několika hodin od vzniku obtíží.

Naopak.

Emergentní forma vyžaduje nezbytnou a neodkladnou okamžitou léčbu, která by měla být poskytnuta do jedné hodiny od vzniku. Většinou je potřebný intravenózní přístup (i.v.) a parenterální léčba (léčba podávaná mimo trávicí trakt).

Nutné je několikahodinové pozorování, monitoring vitálních funkcí a opakované měření krevního tlaku. V tomto případě je nejvhodnější hospitalizace na jednotce intenzivní péče.

Krevní tlak se z hypertenze nikdy nemůže snížit na normální hodnoty TK 120/80. Jelikož při tak výrazném poklesu může nastat porucha prokrvení životně důležitých orgánů.

Bezpečné hodnoty se uvádějí v rozmezí diastolického krevního tlaku:
dTK 100–110 mm Hg

Případně o 20 % méně z počáteční hodnoty krevního tlaku před léčbou.

Kromě antihypertenziv se používají i ostatní léky, a to podle přidružených potíží.

U dětí se postupuje v podstatě stejně. Nicméně, vyšší důraz patří pro postupné a plynulé snížení hypertenze. Příliš rychlá normalizace krevního tlaku by způsobila snížení prokrvení životně důležitých orgánů.

K normálním hodnotám se přibližuje během 12–48 hodin.

Důležitá je prevence

Stejně jako při hypertenzi je významná prevence, která by měla zahrnovat několik zásad.

Zásady patřící do prevence:

 • dodržování léčby při vysokém krevním tlaku
 • sledování krevního tlaku
 • omezení příjmu soli
 • redukce hmotnosti při nadváze a obezitě
 • udržení správné hmotnosti těla
 • omezit alkohol
 • zanechat kouření
 • snížit míru stresu
 • pravidelná pohybová aktivita a vhodný způsob cvičení
  • cyklistika
  • plavání
  • gymnastika
  • pilates, jóga a jiné
  • chůze – denně
 • racionální výživa
  • dostatek zeleniny a ovoce
  • vláknina
  • pitný režim

Zjednodušeně: Dodržování zásad zdravého životního stylu.

fsdílet na Facebooku