Jak se léčí a pomohou léky na trombózu? Srážení i režimová opatření

Léčba žilní trombózy má za úkol minimalizovat důsledky a riziko komplikací. Pokud to přidružená onemocnění vyžadují, minimalizuje i opakování onemocnění.

Uvádí se, že úkolem léčby je:

 • zabránění růstu trombu
 • jeho rozpuštění
 • vyvarování se embolii do plic a posttrombotickému syndromu

Důležitá jsou režimová opatření, klid na lůžku a vyvarovat se aktivitě. Samozřejmě záleží na rozsahu. Doplňuje se elastický obvaz či elastické punčochy.

První vlna patří antikoagulační léčbě.

Ta v případě většího rozsahu může zahrnovat i trombolýzu fibrinolytiky. To jsou léky rozpouštějící krevní sraženinu. A to hlavně při vysoké žilní trombóze, kde hrozí embolizace, a také v případě embolizace samotné.

Ke standardní antikoagulační léčbě patří:

 1. nízkomolekulární heparin (LMWH) podává se po operačních zákrocích, při imobilizaci končetiny, u těhotných (v případě potřeby), spíše krátkodobá léčba
  • LMWH – low molecular weight heparin
 2. heparin – akutní léčba při embolii
 3. warfarin – dlouhodobá léčba hyperkoagulační stavů, blokace koagulačních faktorů
 4. antikoagulační léky jiného typu, kterých je velké množství

Antikoagulační léčba zasahuje přímo do procesu srážení krve.

Druhou stranu tvoří...

Invazivní odstranění krevní sraženiny pomocí endovaskulární léčby. Možností je tedy miniinvazivní zákrok pomocí katétru.

Metoda kombinuje přímé rozpouštění sraženiny (metoda rozpuštění trombů přímo v cévě) a její mechanické odstranění, odsátí. Jde o minimální zásah s rychlejším zotavením pacienta.

Podle závažnosti se volí jiné chirurgické metody. Příkladem je i kavální filtr. Síťka je zavedena do dolní duté žíly, která zachycuje krevní části. Může mít dočasnou nebo trvalou formu.

Její použití indikuje odborník a základě důkladného zhodnocení zdravotního stavu.

Prevence

I v případě tohoto onemocnění je důležitá prevence.

Co pomáhá na trombózu i její prevenci...

Při výskytu predispozice je důležitá včasná léčba antikoagulancii, používání elastických punčoch a vyvarování se dlouhodobé jednotvárné polohy vsedě a ve stoje.

Je třeba si dávat dolní končetiny nahoru, což zlepšuje návrat krve do horní poloviny těla a snižuje tlak v cévách dolních končetin.

Důležitý je dostatečný pohyb a omezení sedavého stylu života. Významná je pravidelná pohybová a sportovní aktivita. Samozřejmě záleží na možnostech a individuálním zhodnocení.

Vhodná a racionální strava. Ta v součinnosti se správnou dávkou pohybu podpoří i udržení správné tělesné hmotnosti. Nelze opomenout ani dostatečný pitný režim.

Je nutné úplné vynechání kouření.

Před dlouhým cestováním je nutné se poradit se svým lékařem. Ten určí vhodnou formu prevence.

Při dlouhé cestě, ale i v práci během sezení za stolem:

 • dostatečné a pravidelné přestávky
 • změna polohy a chůze
 • procvičování svalů dolních končetin 
  • přitahování špiček nohou směrem nahoru a dolů
  • napínání svalů lýtka, stehen a hýždí
 • nepít alkohol, nekouřit
 • pít dostatek tekutin
 • nespat a neužívat léky na spaní
 • kompresivní punčochy

Ptáte se na prognózu a délku pracovní neschopnosti?

Odpověď na tuto otázku neznám, ale určitě závisí na celkovém průběhu a ostatních informací z anamnézy. V dnešní době je dobrá dostupnost akutní i dlouhodobé léčby.

Proto je nejdůležitější včas zpozorovat změnu zdravotního stavu, vyhledat odborné vyšetření. To zaručí včasnou léčbu. Ta je prvním krokem k dobré prognóze.

V případě zanedbání léčby závažné formy a při masivní plicní embolii hrozí smrt.

fsdílet na Facebooku