Léčba ganglií: je konzervativní, nebo pouze chirurgická?

Pacienti bez příznaků, bez bolesti a bez smyslových poruch mohou být sledováni ambulantně. V některých případech může ganglionální cysta spontánně vymizet.

Při konzervativní léčbě může pomoci masáž a fyzioterapie oblasti kloubu.

Některé neodborné zdroje uvádějí jako jednu z léčebných metod silný úder do oblasti ganglionu, například úder knihou.

Takový zákrok však nedoporučujeme. Cysta se může nacházet v blízkosti cév, nervů a malých kloubů a takový silný úder by mohl způsobit poranění.

Pokud cysta praskne, může být další léčba značně ztížena.

Ganglionální cysty vyskytující se na zadní straně zápěstí lze odstranit odsátím jejich obsahu. Tento postup se nazývá aspirace.

Aspirace cyst na vnitřní straně zápěstí se rutinně neprovádí kvůli riziku propíchnutí radiální tepny, která se často nachází v blízkosti ganglia nebo je ganglií dokonce obcházena.

Chirurgické odstranění cysty je indikováno u pacientů, kteří trpí přetrvávajícími příznaky, jako je bolest nebo omezená pohyblivost kloubu, a u nichž selhala konzervativní léčba.

Chirurgická excize je jednoduchý ambulantní zákrok, který se provádí v lokální anestezii.

Kůže nad cystou se příčně nařízne a cysta se tímto řezem opatrně odstraní. Při odstraňování stopky cysty se dbá na to, aby nedošlo k jejímu prasknutí. Rozlitá tekutina do operačního pole by znesnadnila excizi, což by mohlo vést k recidivě, tj. opětovnému růstu cysty.

Pokud se ganglionální cysta nachází na vnitřní straně zápěstí, je pravděpodobné, že se nachází v těsné blízkosti radiální tepny. Případně může cysta tepnu obrůstat. V takovém případě se cysta nejprve oddělí od tepny tupým nástrojem, aby se vyloučilo jakékoli poranění tepny.

V této poloze ganglia existuje také riziko poranění středového nervu, který se táhne 5 cm od zápěstního kloubu a inervuje dlaň a prsty.

Nejčastější komplikací operace je recidiva ganglionální cysty. Gangliony na vnitřní straně zápěstí recidivují častěji. K opětovnému srůstu ganglionálních cyst po operaci dochází přibližně v 15 až 20 % případů.

fsdílet na Facebooku