Aspergerův syndrom a jeho léčba. Jsou léky nutností?

Aspergerův syndrom je vývojová genetická porucha pravé hemisféry s neurologicko-psychiatrickou symptomatologií, na kterou dosud neexistuje žádný lék.

Nicméně dobrou zprávou je, že lidé s tímto onemocněním mohou vést plnohodnotný život.

  • život člověka s Aspergerem je významně ovlivnitelný učením a výchovou, sociální interakcí a správnou komunikací
  • některé projevy lze tlumit léky

Kognitivně-behaviorální forma léčby

Z předešlých zkušeností je zřejmé, že vhodnou výchovou a vzděláváním došlo ke zmírnění nechtěných projevů u většiny pacientů a ke zlepšení socializace a komunikace s okolím.

Léčbu zpravidla vede psychiatr specializovaný na tato onemocnění.

  • psychiatr musí umět dobře pozorovat
  • musí umět pacientovi trpělivě naslouchat a zajímat se o jeho problém
  • rozhovor se většinou týká toho, co zajímá pacienta
  • komunikace musí být jasná, ucelená
  • nemocnému je třeba dát dostatek času na porozumění mluvenému
  • empatií psychiatr pomáhá rozpoznat a zvládat negativní emoce a jiné negativní projevy
  • vzdělává pacienta v oblasti společenské interakce a komunikace
  • napomáhá mu k snadnějšímu začlenění do kolektivu

Psychologická podpora a trénink zlepšují stav pacienta a také věkem se projevy mírní. Společenské a komunikační obtíže obvykle přetrvávají i v dospělosti.

Farmakologická léčba některých projevů

Na potlačení například úzkosti, deprese, poruch spánku, výbušnosti či agresivity se používá farmakologická forma léčby.

Používají se hlavně antidepresiva a neuroleptika.

Léčba je zaměřena také na snížení obsedantních nebo opakujících se rutin, např. vzorců chování, a na zlepšení komunikačních schopností a motorické neobratnosti.

fsdílet na Facebooku