Světový den zdraví nám připomíná důležitost ochrany přírody

Světový den zdraví nám připomíná důležitost ochrany přírody
Zdroj fotografie: Getty images

Světová zdravotnická organizace připomíná: naše planeta, naše zdraví. Každý z nás může přispět ke změně a ochraně přírody.

Svět si 7. dubna připomíná Světový den zdraví. Je to jeden z nejdůležitějších dnů. Připomíná nám, jak důležité je udržovat naše vlastní zdraví, ale především zdraví naší planety.

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila pro tento den motto:

Naše planeta, naše zdraví.

Je to důležitá připomínka toho, že nestačí pečovat jen o sebe a své zdraví. Je třeba pečovat o zdraví naší planety a přírody na ní.

Dokážeme si ještě představit planetu, kde je všem k dispozici čistý vzduch, voda a potraviny?

Ve světě přibývá nemocí, jako je rakovina, astma a srdeční choroby. Na vině je nadměrné znečištění ovzduší, ale i našeho okolí.

Znečištění ovzduší má vliv i na fyzické zdraví lidí. Extrémní počasí, záplavy a sucha ohrožují potravinovou bezpečnost a šíření infekčních nemocí.

Pandemie nám nastavila zrcadlo

Pandemie nám má také nastavit zrcadlo. Ukazuje, že zpomalit nebo zastavit znečišťování ovzduší a přírody je možné.

Upozornila také na nerovnosti v našem světě. Odhalila slabiny ve všech oblastech společnosti a zdůraznila naléhavost vytvoření udržitelné společnosti. Je třeba vytvořit systém blahobytu, který však bude udržitelný pro budoucí generace a zejména nebude porušovat ekologické limity.

Je třeba dlouhodobých investic, systému ochrany a udržitelné strategie. Prolomení současných cyklů ničení planety a lidského zdraví vyžaduje legislativní opatření, reformy podniků a povzbuzení a motivaci jednotlivců ke zdravým rozhodnutím.

Úmrtí v důsledku klimatické krize

WHO odhaduje, že více než 13 milionů úmrtí ročně na celém světě je způsobeno environmentálními příčinami, kterým se lze vyhnout. Mezi ně patří i klimatická krize, která je největší zdravotní hrozbou, jíž lidstvo čelí. Klimatická krize je také zdravotní krizí.

Více než 90 % lidí dýchá nezdravý vzduch způsobený spalováním fosilních paliv. Zrychluje se také šíření nemocí přenášených komáry, které je způsobeno globálním oteplováním.

Obrovské množství znečištění a plastů se nachází také na dně našich nejhlubších oceánů nebo nejvyšších hor. Nejhorší je, že se dostaly do našeho potravinového řetězce.

Jsme svědky výroby a konzumace vysoce zpracovaných, nezdravých potravin a nápojů. Ty podněcují vlnu obezity, zvyšují výskyt rakoviny a srdečních onemocnění a zároveň vytvářejí třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů.

Ochrana přírody a klimatu

Lidé mohou přispět k ochraně svého zdraví před následky znečištění ovzduší například tím, že budou používat veřejnou dopravu, chodit pěšky a jezdit na kole, vyhýbat se automobilům a spalování odpadů.

Podle WHO může změna klimatu vyvolat dominový efekt dalších negativních dopadů na lidskou populaci a její životní prostředí.

"Změna klimatu se projevuje změnami srážek, nárůstem extrémních projevů počasí a zvyšováním průměrné roční teploty. Tyto faktory ovlivňují přetrvávání a výskyt bakterií, virů, parazitů, škodlivých řas, hub a jejich přenašečů, stejně jako progresi onemocnění přenášených potravinami a riziko toxické kontaminace," varuje WHO.

Světové, mezinárodní a zdravotnické dny a svátky

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.