Krev v moči. Jako příznak těchto chorob byste ji určitě nečekali

Krev v moči. Jako příznak těchto chorob byste ji určitě nečekali
Zdroj fotografie: Getty images

Přítomnost krve v moči (haematurie) není samostatná nemoc. Je závažným symptomem onemocnění ledvin, močového ústrojí. Vyskytuje se při velkém množství jiných chorob nebo vznikne následkem úrazu. Můžeme ji pozorovat při užívání některých druhů léků nebo i v případě, že jsme naprosto zdraví. Vyskytuje se samostatně, ale také jako jeden z příznaků. Někdy je viditelná pouhým okem, jindy se zjistí náhodně při mikroskopickém vyšetření moči. U některých závažnějších onemocnění může pacient dokonce močit krevní koaguly (sraženiny). Co všechno ji může způsobit?

Krev v moči lidí často pořádně vystraší. Příčiny její přítomnosti jsou různé. Mohou to být onemocnění, úrazy, ale i užívání některých léků. Kdy je třeba se bát a kdy je strach neopodstatněný?

Co je hematurie?

Hematurie je přítomnost krve v moči. Je známkou široké škály onemocnění. Pokud si myslíte, že se vyskytuje pouze při onemocnění močové soustavy, tak se velmi mýlíte. I pro samotné nefrology a všeobecné lékaře, kteří s ní přijdou do kontaktu jako první, je často velmi obtížné diferencovat její skutečnou příčinu. Poměrně často se stává, že zůstane neobjasněná.

Krev v moči může být izolovaná nebo kombinovaná, kdy spolu s červenými krvinkami nacházíme ve vzorku moči i přítomnost například erytrocytárních válců, bílkovin, hnisu či bakterií.

Erytrocyty mohou být při některých onemocněních zdeformovány. Všechna tato fakta spolu s ostatními vyšetřeními lékaři svou přítomností či chyběním zužují okruh možných příčin a pomáhají při diferenciální diagnostice. Správná diagnóza je důležitá pro další léčbu základního vyvolávajícího onemocnění.

Rozdělení hematurie podle množství krve v moči

Krev v moči může být viditelná pouhým okem, ale i náhodně zjištěna vyšetřením vzorku moči.

Možná jste nevěděli: Krev se v moči v určitém množství nachází. Nejde přitom o patologický jev. Patologickým se stává, pokud její množství překročí normy.

Makroskopická hematurie

Makroskopická hematurie je taková, která je viditelná pouhým okem. Moč mění své zbarvení od jasně červené přes barvu masa až do hněda. U některých závažných stavů může nemocný močit až koaguly krve (krevní sraženiny). Krvavě zbarvená moč znamená, že počet červených krvinek v něm je vysoký. Můžeme ho pozorovat, pokud je v litru moči jeden a více mililitrů krve.

Mikroskopická hematurie

Mikroskopická hematurie se nazývá také erytrocyturie. Jelikož není vidět, bývá zjištěna při náhodném vyšetření například při preventivní prohlídce. Zjišťuje se mikroskopickým vyšetřením močového sedimentu nebo papírkovou indikátorovou metodou. Bývá většinou bezpříznaková a nemusí pacientovi způsobovat žádné potíže.

Jaká onemocnění se mohou skrývat za přítomností krve v moči?

Není pravdou, že krvavá moč se vyskytuje jen při onemocnění močové soustavy. Samozřejmě i ta se takto mohou projevit, ale nejsou ani zdaleka jediná. Setkáváme se s ním i při jiných celkových onemocněních. Hematurii rozdělujeme do tří základních kategorií, a to podle toho, ve které části se nachází pravá příčina jejího vzniku.

Prerenální hematurie

Již z názvu vyplývá, že patologický proces je někde v místech před ledvinami (pre-renalis). Řadíme sem onemocnění, která nesouvisí s poruchami ledvin ani močové soustavy.

Patří sem celkové systémové choroby, jejichž jeden z mnoha příznaků je také krvavá moč. Většina z těchto onemocnění jsou velmi vážné stavy spojené s vysokou úmrtností a krev v moči je jen jeden z jejich symptomů. Vzhledem k jejich prognóze se jedná o zanedbatelný příznak.

nádorová buňka při DNA
Nádorová buňka - schematické znázornění. Zdroj: Getty images

Onemocnění krevních buněk

 • Jednou z příčin může být i hemofilie. Je to genetické krvácivé onemocnění. Konkrétněji pacient trpí nedostatkem srážecího faktoru VIII. a IX., který je nezbytný při tvorbě krevních sraženin. Z tohoto důvodu stav vede k nadměrné krvácivosti. Silné až život ohrožující krvácení může způsobit banální úrazový mechanismus. Pacient však může krvácet i bez zjevné příčiny.
 • Autoimunní hemolytická anémie je autoimunní onemocnění. Jeho příčina dosud není objasněna. Předpokládá se, že je podmíněna geneticky a spouštěčem je blíže nespecifikovaná infekce. Podstatou tohoto onemocnění je nadměrný rozpad červených krvinek vlivem vlastních protilátek, které napadají vlastní buňky – erytrocyty.
 • Nedostatečným vznikem trombocytů (krevních destiček) nebo jejich příliš brzkým zánikem vzniká stav zvaný trombocytopenie. Příčinou je i v tomto případě tvorba autoprotilátek a spouštěčem jsou různé infekce (infekce horních cest dýchacích, EBV virus, příušnice nebo méně často plané neštovice). Akutně se vyskytuje hlavně u dětí, její chronická forma je typická pro dospělý věk. Projevuje se nadměrným krvácivým stavem do podkoží, do orgánů, krev se nachází také v moči.

Nádorová onemocnění

 • Nejčastějším nádorovým onemocněním ve vyspělých zemích je leukémie. Konkrétněji je to maligní (zhoubné onemocnění) krve. V kostní dřeni se množí a hromadí bílé krvinky. Převážně se jedná o jejich nezralou formu. Jejich nahromaděním dochází k potlačení krvetvorby. Jedním z typických projevů tohoto onemocnění je nadměrná krvácivost.
 • Hodgkinův lymfom je nádorové onemocnění lymfatických uzlin, které postihuje primárně. Přesnou příčinu vzniku tohoto zhoubného procesu dosud neznáme. Primárně postihuje uzliny a může metastázovat do jiných orgánů. Asi u 10–15 % nemocných nacházíme metastázy v kostní dřeni, kde nádorové bujení přímo ovlivňuje krvetvorbu a projevuje se to podobně jako u leukémie.

Infekční onemocnění

 • Spalničky jsou infekční onemocnění způsobené virem morbil. Pro jejich vysokou nakažlivost podléhají povinnému hlášení a karanténním opatřením. Projevují se typickým exantémem na kůži a Koplikovymi skvrnami na patře. Jejich průběh může být bez komplikací, ale můžeme se setkat i se závažnějšími příznaky, jako je krvácení do sliznic. Zvýšený počet erytrocytů nacházíme také v moči.
 • Difterie (záškrt). Zánět postihuje mandle, hrdlo, někdy nos, kůži a spojivky. Vysokou úmrtnost zaznamenalo v období před objevením antibiotické léčby. Komplikace jsou však velmi časté i nyní. Nejčastěji je to ochrnutí měkkého patra, sekundární infekce jiných orgánů a v neposlední řadě i poškození ledvin doprovázené hematurií.
 • Zánět ledvin až ledvinové selhání s přítomností krvavé moči bývá jako komplikace spály. Vzniká po ústupu samotného onemocnění přibližně po týdnu až měsíci. Jedná se o obzvláště nebezpečnou komplikaci s nutností dialýzy až zařazení pacienta k transplantaci ledviny, při oboustranném postižení může končit až smrtí.

Jiná onemocnění a příčiny

 • Hyperurikémie je onemocnění, pro které je typická zvýšená tvorba kyseliny močové, její snížené vylučování nebo se jedná o kombinaci těchto faktorů. Příčinou jejího vzniku je špatné stravování, působení některých léků, záření, intoxikace, ale i některá onemocnění jako například cukrovka, psoriáza, ARDS a jiné.
 • Hypovitaminózy (C a K) - Nedostatek vitamínů je v dnešní době vzhledem k velkému množství doplňků stravy sporadický. V případě nedostatku vitaminu C může vzniknout onemocnění zvané kurděje (v minulosti časté u námořníků, nyní se téměř nevyskytuje). Projevuje se změknutím kostí i zubů, přichází krvácení dásní a sliznic. Vitamin K hraje významnou roli při koagulaci. Jeho nedostatek způsobuje sníženou srážlivost a krvácivé stavy.
 • Léčiva nám pomáhají při různých chorobách. Jejich účinek je časově omezený. Vylučují se játry a ledvinami. Stopy léků nacházíme také v moči. Při nadměrném užívání léků může dojít k poškození ledvin a následné hematurii. Hematurie způsobená léky se vyskytuje převážně při antibiotické léčbě, léčbě cytostatiky nebo antiflogistiky a jinými analgetiky. Další skupinou léků, které přímo působí na krev, jsou antikoagulancia. Používají se jako prevence vzniku trombózy, plicní embolie a při akutním infarktu myokardu a po úrazech.

Renální hematurie

Jedná se o přítomnost krve v moči z důvodu nějakého onemocnění nebo patologického procesu přímo postihujícího ledvinu a její komponenty. Poškození ledviny vzniká zánětlivým procesem, nádorovým bujením nebo i obstrukcí a následným tlakem na ledvinové parenchy například konkrementem.

lékař drží v rukou ledviny
Onemocnění postihující přímo ledviny. Zdroj: Getty images
 • Glomerulonefritidy jsou zánětlivá onemocnění glomerulů. Glomeruly jsou mikroskopická tělíska uvnitř ledvin. Mají tvar malého klubíčka a jsou zodpovědné za filtraci krve. V těchto místech se tvoří moč. V případě zánětu nejčastěji streptokokovou infekcí dochází k průniku krve do nově vytvořené moči. Glomerulonefritidy mohou být akutní i chronické a neléčené mají na svědomí zjizvení glomerulu a ledvinové selhání.
 • Při zánětu ledvinné pánvičky a ledviny vznikají pyelonefritidy. Způsobují ji bakterie, které se do ledviny dostávají krevní cestou z jiného ložiska v těle. Na ledvinu se může šířit i vzestupnou cestou, například z močového měchýře při jeho zánětu. Postihují obvykle jednu ledvinu nerovnoměrně, onemocnění může být také oboustranné. Pacient pociťuje bolesti při močení, častěji močení s pálivým pocitem, krev a bakterie jsou přítomny v moči.
 • Obstrukce uropoetického systému mohou způsobit to, že produkovaná moč stagnuje a vytváří tlak. Vliv tlaku rozšiřuje dutý systém ledviny. Takové rozšíření nazýváme hydronefróza. Hydronefróza může být také vrozená. Vzácnou anomálií ledvinových cév je Fraleyeho syndrom (nazvaný podle svého objevitele). Tyto anomálie jsou příčinou nefralgií (ledvinových bolestí) a přítomností hematurie.
 • Účinkem nefrotoxických látek (antibiotika, chemoterapeutika, kontrastní jódové látky) nebo ischemií ledvinových kanálků vzniká ledvinová nekróza. Jedná se o intersticiální tubulární poškození s následným odumíráním kanálků (tubulů).
 • Polycystická ledvinová choroba je vznik mnohočetných cystických útvarů v ledvinové tkáni. Jedná se o poměrně časté genetické onemocnění přenášené z rodičů na děti. Známe její recesivní formu vyskytující se hlavně u dětí. U tohoto typu se v ledvině vytváří mnoho malých cystiček, které mají za následek selhání ledvin. Druhým typem je dominantní polycystická choroba. Cyst je méně, jsou větší a svým tlakem mají na svědomí destrukci ledvin. Není tak progresivní jako recesivní forma a doba, než dojde k ledvinovému selhání, je delší.
 • Nádory ledvin vznikají tehdy, když se buňky v ledvinách začnou nekontrolovatelně množit. Nejčastějším ledvinovým nádorem je adenokarcinom. U dětí je méně častý tzv. Wilmsův tumor. Nádor ledviny roste a tlačí i na zdravou tkáň. Může poškodit krevní cévy, které následně krvácejí. Krev se dostává do moči. Stav bývá spojen se silnými bolestmi a jinými ledvinovými komplikacemi. V případě časné diagnostiky lze léčit. V pozdějším stadiu hrozí selhání ledvin.
 • Úrazy ledvin jsou velmi častou příčinou krvácení do ledviny při ruptuře jejího parenchymu úrazovým dějem. Vznikají při dopravních nehodách, pádech z výšky, při fyzických napadeních a úderech mířených do oblasti retroperitonea (bederní část páteře). Krev se dostává z ledviny do močových cest, močového měchýře a spolu s močí vychází přes močovou trubici.

Postrenální hematurie

Doprovází onemocnění močové soustavy kromě ledvin. Do této kategorie zařazujeme nemoci močových cest a močového měchýře. Nejčastěji jde o různé záněty, následkem nichž nemocný močí krev. Dále jsou to konkrementy v močových cestách, nádorová onemocnění a nakonec také úrazy.

žena držící si oblast podbřišku pro bolest
Nejčastější postrenální onemocnění jsou cystitidy. Zdroj: Getty images
 • Cystitida je zánět močového měchýře. Je velmi častý převážně u žen. Způsobují jej bakteriální infekce. Projevuje se častým močením nebo nutkavým pocitem na močení. Při močení nemocný pociťuje pálivou bolest a močí častěji v menších množstvích. V moči můžeme najít makroskopickou hematurii. Přítomen může být také hnis a bakterie.
 • Urolitiáza je vlastně přítomnost kalcium oxalátu (kmenotvorná substance) nebo konkrementu v močových cestách. Konkrement (ledvinový kámen) dosahuje různých velikostí. Může být stabilně na jednom místě, ale také pohyblivý. Menší kameny lze vymočit. Větší se odstraňují operačně. Známe více možností jejich léčby. Konkrement způsobuje bolesti hlavně při pohybu, problém s močením ve smyslu nemožnosti se vymočit. V závažnějších případech je příčinou úplné retence moči.
 • Obstrukci v močových cestách způsobují také nádory močových cest. Projevy jsou podobné jako u ledvinového kamene s tím rozdílem, že nádor nelze vymočit. Růstem nádoru se zvětšuje obstrukce a útlak okolní tkáně, což má za následek tangující bolesti, při nahlodání cévy i přítomnost krve v moči na makroskopické úrovni.
 • Nádory močového měchýře patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění uropoetického systému. Jsou nejčastější příčinou makroskopické hematurie vůbec. Projevují se také bolestmi v podbřišku, pocitem plnosti močového měchýře, častým pocitem na močení v pozdějších stadiích až nemožností se vymočit. Známe jich několik typů.
 • Úrazy močových cest a měchýře mají za následek krvácení při poškození či ruptuře některé z jejich částí. Většinou se jedná o úrazy s větší silou.
 • Zdravý jedinec vyloučí močí přibližně 130 000 červených krvinek denně. Při námaze se vylučování erytrocytů zvyšuje. Tento děj nazýváme ponámahová hematurie. Častější u sportovců při velkém zatížení. Spontánně mizí po klidovém období. Nepovažuje se za patologickou. Zdroj krvácení jsou buď přímo ledviny, nebo vývodní močové cesty.
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.