Píchání v uchu: Z průvanu či krční páteře? Příčin je více...

Píchání v uchu: Z průvanu či krční páteře? Příčin je více...
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest v uchu je příznakem onemocnění ucha samotného, ale ne vždy je to tak. Někdy vzniká na jiném místě a do ucha pouze vyzařuje. Avšak nejvyšší procento těchto bolestí má původ právě v uchu. Píchání v uchu je jen projevem.

Píchání v uchu je nepříjemným stavem. Vyskytuje se často z nezávažných příčin. Nicméně, může se za ním skrývat i vážnější onemocnění?

Bolest ucha (otalgie) je dalším příznakem, který může značit několik onemocnění. Jedním případem je bolest způsobena lokálním onemocněním v oblasti ucha. Může se jednat o zánět zvukovodu, středního ucha, ale i vnitřního ucha nebo zánět kůže v dané oblasti.

Druhý typ se vyznačuje přenesenou bolestí do ucha, a tudíž i pícháním v uchu z jiné oblasti. Tento typ bolesti se vyznačuje i jako vyzařování bolesti. Také je příčinou několika onemocnění. Jako příklad vzniká i při bolestech zubu, krční páteře.

Píchání v uchu je nejčastěji příznakem onemocnění zvukovodu nebo středního ucha. Přičemž ve vyšším procentu se jedná o zánětlivé onemocnění. Píchání bývá doprovázeno i zhoršeným sluchem.

Zánět středního ucha

Odborně nazývaný i otitida, otitis media nebo mezotitida. Může mít buď akutní nebo chronickou formu. Následně se rozděluje na hnisavý zánět nebo zánět nehnisavý.

Rizikovým faktorem a někdy i příčinou jsou infekce horních cest dýchacích, případně snížená imunitní schopnost organismu.

Při infekci horních cest dýchacích se virus nebo bakterie přenese přes Eustachovu trubici, ale nezřídka i krevní cestou. Jiná cesta pro infekci je přes perforovaný ušní bubínek.

Mezi nejčastější vyvolavatele se řadí:

  • respirační syncytiální virus RSV
  • chřipkový virus A a B
  • adenovirus
  • streptococcus pneumoniae
  • streptococcus pyogenes
  • staphylococcus aureus
  • Haemophilus influenzae
  • Moraxella catarrhalis
střední ucho anatomické zobrazení
Ušní boltec, zvukovod, střední a vnitřní ucho. Zdroj foto: Getty images

Jak je napsáno výše, doprovází infekce horních cest dýchacích. Určitě je vám známo i nachlazení způsobené profouknutím, známe ho pod názvem průvan. Jeho projevem je i píchání v uchu.

Ve většině případů je postiženo pouze jedno ucho, výjimečně obě. Oboustranný zánět se nejvíce vyskytuje u malých dětí.

Je symptomem pro zánět středního ucha. Je to velmi častá nemoc zejména u malých dětí. Charakteristickým příznakem je bolest uvnitř ucha, někdy i výtok z ucha.

U lidí se zánětem středního ucha se mohou vyskytovat i pocity zalehnutí v uchu, někdy je zvýšená i tělesná teplota až horečka. Dále je přítomno hučení v uších, bolesti hlavy. V malém procentu případů může dojít i ke zvracení.

Akutní forma má rychlý a náhlý nástup. V tomto případě bývá zánět obvykle oboustranný. Chronická forma se projevuje spíš svěděním a pálením v uchu, někdy i tlakem. Samozřejmě je přítomno i píchání v uchu.

Léčba zánětu středního ucha je zaměřena zejména na zmírnění bolesti, ale také na vyléčení samotného zánětu. Provádí se paracentéza a následně se nasadí i antibiotika. To by mělo i do budoucna zabránit opakování zánětu v krátké době.

Kromě toho je píchání v uchu příznakem pro zánět zvukovodů. Což je také poměrně časté a bolestivé onemocnění ucha. V podstatě jde o zánět zevního zvukovodu.

Zánět zvukovodu a vnějšího ucha

Projevuje se zejména jako bolest ucha, zalehnutí v uchu a následně i zhoršený sluch. Někdy je přítomen výtok z ucha a zvýšená tělesná teplota.

Zánět může vzniknout například v důsledku kožní infekce v oblasti zvukovodu a ucha. Ta může být virového, bakteriálního i plísňového původu.

Někdy však může být zánět způsobený i na základě ucpání zvukovodu mazem. V takto ucpaném zvukovodu se infekce lépe usídlí a také množí.

Při tomto typu zánětu nastává nejen píchání v uchu. Rozeznat zánět středního ucha od zánětu zevního zvukovodu se dá i dotykem. Při zaníceném zvukovodu je ucho citlivé na dotek. I v případě zánětu chrupavky vnějšího zvukovodu a ucha.

Pro léčbu je třeba ucho vyčistit a následně aplikovat ušní kapky, které mají antibiotický účinek. V případě, že byl zánět způsobený plísní, lékař předepíše pacientovi i antimykotika.

vnitřní ucho
vnitřní ucho. Zdroj foto: Getty images

Zánět vnitřního ucha

Závažný je zánět vnitřního ucha. Labyrintida, tedy zánět labyrintu, je doprovázena bolestí, ale i nevolností, zvracením, nystagmem (mimovolní pohyby očí). Obtíže bývají zhoršené při pohybu hlavy.

Přenesená bolest do ucha

Píchání v uchu může být způsobeno i vyzařováním z jiného místa. Znamená to, že epicentrum bolesti není v uchu. Bolest vznikne na jiném místě a do dané oblasti se přenese.

Příkladem je bolest zubů, dásní pro různá zánětlivá onemocnění. Další eventualita je vznik zmíněných obtíží po vytržení zubů. Půdou je to i při zánětu sliznic v dutině úst, kdy se může bolest přenášet do různých oblastí a také do zmíněné.

Samostatnou kategorií je zánět processus mastoideus, což je vlastně část spánkové kosti. Odborně se nazývá mastoiditis. Ten je ale nejčastěji komplikací právě zánětu středního ucha. Projevuje se i pícháním v uchu.

Costenův syndrom je porucha temporomandibulárního kloubu. Jedním z jejích příznaků může být právě píchání v uchu. Tento syndrom popsal lékař James B. Costen v roce 1934.

Zmínit je třeba také primární neuralgii nervus glossopharyngeus (IX. hlavový nerv) - jazykohltanový nerv. Bolest V. hlavového nervu, nervus trigeminus, v překladu trojklanný nerv, má za následek přenesení bolesti a například i píchání v uchu.

Lidé trpící bolesti krční páteře znají vystřelování bolesti do hlavy a, kromě jiných doprovodných obtíží, i bolest vyzařující do oblasti ucha. Úraz a cizí těleso patří také mezi možné příčiny píchání v uchu. Proto v případě potíží je doporučeno odborné vyšetření.

Video o příčinách bolesti ucha

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

  • wikiskripta.eu - Wikisripta a informace o akutním zánětu středního ucha
  • wikiskripta.eu - Wikisripta a informace o chronickém zánětu středního ucha
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.