Léčba syfilidy: Jako první antibiotika a ostatní léky

Základem léčby jsou antibiotika, jelikož syfilis je bakteriální pohlavně přenosná infekční nemoc. Používá se nejčastěji penicilin, vůči kterému nemá bakterie vypěstovanou rezistentnost (odolnost).

Antibiotika na syfilis se podávají injekčně přímo do svalu. Lze je podávat i během posledního třetího stadia, ale ideální je začít co nejdříve. V případě prvního a druhého stádia se podávají antibiotika po dobu 2 týdnů, ve třetím stadiu 3 týdny i měsíc.

Pokud je u pacienta přítomná alergie na penicilin, alternativou je erytromycin nebo tetracyklin podávaný po dobu 30 dnů. Pokud se vyskytuje horečka nebo problémy se srdcem, může být indikována také léčba kortikoidy. Alternativně je využíván také pendepon po dobu 3 týdnů.

Léčit se musí nejen postižený člověk, ale i jeho okolí, se kterým přišel do kontaktu. Existuje riziko šíření syfilis dále.

Ve vážnějších případech, zejména při postižení více orgánů, probíhá antibiotická léčba spolu s hospitalizací pacienta. V tomto případě jde o umístění pacienta na infekčním oddělení s dodržením všech režimových opatření.

Ne všechny případy syfilidy se léčí hospitalizací. Pokud o tom rozhodne lékař, postačí ambulantní léčba, tedy aplikace antibiotik v ambulanci a pozorování stavu pacienta.

I po skončení aplikace antibiotik se provádějí kontrolní odběry krve. V prvním pololetí jednou za dva měsíce, ve druhém zpravidla jednou za tři měsíce.

Sleduje se i stav dalších orgánů.

V případě, že se po dvou letech ukáže kontrola na přítomnost bakterie negativní, je možné přistoupit k ověření přeléčení přes RTG plic, srdce, echokardiografii aorty a vyšetření neurologické, psychiatrické a vyšetření mozkomíšního moku.

Pokud se potvrdí nepřítomnost nemoci, člověk je vyřazen z evidence nemocných a léčba byla úspěšná.

V případě neléčení však hrozí smrt, a to ze selhání více orgánů.

fsdílet na Facebooku