Jak se léčí pseudoradikulopatie?

Léčba se spoléhá na různé možnosti a metody.

V akutní fázi jde hlavně o dodržení klidu na lůžku s tlumením bolesti. Jde tedy o režimová opatření a farmakologickou léčbu.

Farmakologická léčba zahrnuje použití několika léčiv:

 • analgetika
 • antirevmatika
 • myorelaxancia
 • antiepileptika, která tlumí bolest, zejména při dlouhodobých potížích
 • opiáty a opioidy spíše při závažnějším stavu a útlaku nervu
 • antidepresiva, protože chronická bolest má negativní vliv na psychickou kondici
 • vitamíny a minerály

Následně, po překonání akutní fáze, je důležité zhodnocení životního stylu a přizpůsobení se. Jen tak je možné předcházet recidivě (opakování se) a zhoršení potíží.

Významná je rehabilitace – fyzioterapie, cvičení s ohledem na individuální potřeby, trakční léčba, akupunktura, škola zad.

Chirurgická léčba je indikována na základě vážnějších příčin. Hlavně tehdy, pokud selhává léčba konzervativní.

Uvádí se, že i v případě herniace meziobratlové ploténky má konzervativní přístup až 90% úspěšnost.
Záleží samozřejmě na odborném vyšetření a zhodnocení. 

Důležitá je prevence...

Prevence (předcházení obtížím) má svůj význam i v případě problémů s páteří.

Prevence počítá s:

 • pravidelnou pohybovou aktivitou – přiměřeně k individuálním možnostem
  • sport
  • dostatečně dlouho trvající chůze
 • omezením inaktivity a sedavého způsobu života
 • ergonomií pracoviště
 • vhodným lůžkem na spaní
  • matrace
  • polštář
 • polohou ve spánku
  • nejlépe na boku
  • s koleny ohnutými k tělu
  • vhodné podložení hlavy polštářem
  • stejně i polštář vložený mezi kolena
  • nevhodná je poloha na břiše
 • vhodnou manipulací s břemeny
  • pozor na nárazové přetížení páteře u netrénovaných lidí
  • zvedání z dřepu a s narovnanými zády
  • břemeno co nejblíže k trupu
  • maximum váhy zvedají dolní končetiny a ne páteř
  • ne v předklonu s nataženými koleny
 • redukcí nadváhy
fsdílet na Facebooku