Léčba posttrombotického syndromu – léky, režim i prevence

Časná léčba se opírá o včasnou diagnostiku onemocnění. Stejně důležitá je prevence.

Prevence by měla zahrnovat opatření, která vedou k zabránění samotnému vzniku hluboké žilní trombózy a v případě její existence k zabránění posttrombotickému syndromu.

Důležité je vyhnout se opakovaným epizodám žilní trombózy. Jelikož s její recidivou stoupá i riziko rozvoje posttrombotického syndromu.

Pomáhá i na trombózu a její pozdní komplikace.

V prevenci platí:

 • režimová opatření
  • dostatek pohybu
  • omezení inaktivity
  • častější změna polohy při sedavém zaměstnání
  • nadzvedávání nohou
  • dostatečný pitný režim, pozor na dehydrataci
  • napínání svalů dolních končetin během dlouhodobého sezení či stání
 • změna životního stylu
 • redukce nadváhy a obezity
 • zanechání kouření a omezení příjmu alkoholu
 • dostatečná léčba přidružených onemocnění
 • racionální výživa
 • používání kompresních, elastických punčoch
 • dostatečná antikoagulační léčba

Léčba při onemocnění vyžaduje hlavně konzervativní přístup.

Uplatňují se opatření, která jsou preventivní i léčebná. To znamená režimová opatření, změna životního stylu a používání elastických pomůcek.

Význam má také důkladná antikoagulační terapie a venofarmaka. Na celkový průběh má vliv i včasné odstranění žilní trombózy, a to buď trombolýzou (metoda rozpouštění trombů), či invazivně (trombektomií).

V případě výskytu kožních defektů je nutné je řádně ošetřit.

fsdílet na Facebooku