Léčba onemocnění sítnice a sklivce: Léky i operace

Léčba se volí na základě onemocnění. V některých případech je dostačující konzervativní léčba a v jiných je nutná operační metoda.

Konzervativní léčba se zaměřuje na obtíže, které dané onemocnění vyvolává. Využívají se různé oční kapky. Důležitá je dostatečná terapie základního onemocnění.

Zakalení sklivce se dá v dnešní době řešit i pomocí laseru. Laserová terapie mušek se zaměřuje na jejich rozbití na malé kousky. Známý je pojem YAG laser (laserová vitreolýza). YAG laser rozbíjí a odpařuje shluky, které tvoří létající stíny.

Mezi nejčastější operační metody při onemocnění sítnice a sklivce patří operační technika pars plana vitrektomie (PPV). Má za úkol zlepšit funkci zraku. Pars plana vitrektomie se využívá při krvácení do sklivce nebo i při odchlípení sítnice, ale také po úrazech.

Operace vnějším způsobem zastupuje klasickou metodu. Cílem je odstranit původ potíží, jako je například odstranění předozadního tahu sklivce na sítnici. Následně se provádí vyplnění plynem. Volba metody závisí na několika faktorech.

Při vitrektomii se odstraňuje původní sklivec přes malý operační řez a nahradí se roztokem. Úkolem je udržení tvaru oka. Roztok se postupem času nahrazuje novým sklivcem, který si oko vytvoří.

Před samotnou léčbou je důležité včasné odhalení obtíží. Zejména lidé s jinými celkovými onemocněními by měli mít oční vyšetření provedeno alespoň jednou ročně.

Ostatní by neměli zapomínat na důležité preventivní prohlídky.

fsdílet na Facebooku