Léčba krátkozrakosti: Brýle, čočky, laser?

Porucha zraku ve smyslu krátkozrakosti (myopie) se koriguje pomocí rozptylek. To jsou dioptrická skla, brýle nebo kontaktní čočky, které pomohou přesunout obraz na sítnici. Člověk ho pak vidí ostře.

Při předepisování správné korekce by měla být použita ta nejslabší, se kterou člověk vidí nejlépe do dálky. Při hodnocení dle Snellenova optotypu je to hodnota 6/6. Při překorigovaní se mohou objevit potíže, jako je bolest hlavy, nevolnost a únava.

Myopii lze léčit dočasnou nebo trvalou (operační) úpravou. Nelze ji léčit konzervativně ani farmakologicky. Dočasně se může řešit použitím správných dioptrických skel. Ať už člověk použije brýle, nebo kontaktní čočky, jde jen o dočasné řešení a léčbu symptomu, nikoli příčiny.

Nejčastěji se v rámci moderních medicínských metod využívá laserové operační řešení. Jde o takzvanou korekci krátkozrakosti refrakčními lasery typu LASIK/LASEK. V tomto případě se člověk zcela a trvale zbaví refrakční poruchy. Cílem operace je odstranit několik tisícin milimetru silnou vrstvu rohovky. Tak se upraví její povrch tak, aby rohovka působila přímo jako rozptylná čočka.

U těžších forem se realizuje nitrooční operace. Například při progresivní myopii je to zadní skleroplastika, při níž se posílí skléra pomocí k tomu určeného materiálu. Následně je důležité i zhodnocení rizik progrese a volba vhodného zaměstnání.

Včasné vyšetření u odborníka je nutností pro odhalení jiných příčin poruch zraku. Je však důležité i pro včasnou korekci, ať už brýlemi, nebo čočkami. Není proto důvod pro odkládání odborného vyšetření.

fsdílet na Facebooku