Léčba schwannomů: Pozorování, v případě potřeby operace + další metody

Pokud je nádor malé velikosti a nekomprimuje žádné důležité mozkové struktury, je vhodné časté sledování pomocí magnetické rezonance a pravidelné audiometrie bez jakéhokoli terapeutického zásahu.

Jakákoli léčba je spojena s komplikacemi a vedlejšími účinky, které mohou neurologický stav pacienta dokonce mírně zhoršit. Je proto nutné zvážit poměr rizika a přínosu.

Pokud je však nádor již příliš velký, k léčbě se přistupuje. Existuje několik metod, jak nádor buď odstranit, nebo zastavit jeho růst.

Mezi hlavní metody léčby akustického neuromu patří:

  • Neurochirurgie
  • Stereotaktická radiochirurgie
  • Stereotaktická radioterapie

Při rozhodování, zda je vhodná invazivní operace, nebo neinvazivní metoda, se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu pacienta, jeho věku a umístění nebo velikosti nádoru.

Neurochirurgie

Jedná se o invazivní řešení, jehož cílem je odstranění celého nádoru nebo alespoň jeho podstatné části. Operace se provádí v celkové anestezii. Úspěšnost je poměrně vysoká. Přibližně 90 % nádorů je odstraněno.

Pokud nádor nelze zcela odstranit z důvodu komplikované lokalizace nebo vysokého rizika trvalých následků, odstraňuje se pouze část nádoru.

Zbytek ponechané tkáně se léčí radioterapií, která zastaví růst zbytku nádoru. Nehrozí tak, že by začal znovu tlačit na důležité mozkové struktury.

Při operaci je nejvážnějším rizikem poškození statoakustického nervu s trvalou a nevratnou ztrátou sluchu a poškození lícního nervu, který je v těsné blízkosti.

Poškození tohoto nervu, n. facialis, bude mít za následek ochrnutí obličejového svalstva střední části obličeje. Tento stav se velmi obtížně rehabilituje. Pacientům zůstávají trvalé následky.

Dalším rizikem je poškození mozkového kmene, které může být smrtelné.

Aby se těmto rizikům předešlo, používají neurochirurgové perioperační neuromonitoring.

Metody radioterapie

Radioterapie je neinvazivní metoda léčby. Neporušuje kožní kryt pacienta a léčba se aplikuje zevně. Používá se k léčbě zhoubných i nezhoubných nádorů.

Radioterapie se aplikuje za účelem zastavení růstu nádoru, který se může i zmenšit.

Zahrnuje ozáření určitého místa ionizujícím, radioaktivním zářením. Toto záření zasahuje do buněčného růstu nádoru. V důsledku toho se nádorové buňky přestanou množit a začnou odumírat.

Stereotaktická radiochirurgie

Při stereotaktické radiochirurgické metodě léčby je místo nádoru ozářeno vysokou dávkou záření, speciálně střiženým svazkem, v jediném záběru s minimálním dopadem na okolní zdravou mozkovou tkáň.

Tenké ozařovací paprsky jsou směrovány na cíl z různých směrů. Šetří okolní struktury a vytvářejí v nádoru průsečík těchto paprsků s vysokými dávkami.

K léčbě mozkových nádorů pomocí stereotaktické radiochirurgie se používají různé moderní přístroje. Například CyberKnife®, který využívá robotické rameno, Gama nůž nebo lineární urychlovač LINAC.

Rozdíl mezi nimi je v typech záření, které produkují. CyberKnife používá uměle vytvořené ionizující záření. Gama nůž využívá přirozený zdroj ionizujícího záření a tím je kobalt.

Lineární urychlovač využívá záření, které vzniká při rychlém brždění rychle letících elektronů.

Cílem zákroku je zabránit dalšímu růstu neuromu. Zachovají se zbytky sluchu a obejde se oční nerv, čímž se zachová zrak. Používá se také jako pooperační léčba nádorů, které se nepodařilo zcela odstranit.

Základním krokem při zahájení léčby je lokalizace nádorového ložiska a fixace pomocí stereotaktického prstence.

Stereotaktický kroužek se upevní na hlavu pacienta. Je upevněn čtyřmi karbonovými šrouby s titanovými hroty přímo ke kostem lebky.

Takový kroužek je nejčastěji vyroben z titanu nebo keramiky. Tento materiál netvoří při zobrazování na počítačové tomografii (CT) tzv. artefakty.

Důsledná fixace je nezbytná pro správné ozáření malého nádorového ložiska. Pacient se nepohne ani o milimetr, což minimalizuje riziko zasažení zdravé tkáně.

Stereotaktické ozařování trvá přibližně 30–60 minut. Po odstranění stereotaktického prstence zůstává léčený pacient hospitalizován 1 až 2 dny v závislosti na klinickém stavu pacienta.

Toto speciální ozařování je dostupné pouze na vysoce specializovaných onkologických odděleních.

Stereotaktická radioterapie

Pokud je nádor lokalizován v blízkosti kritických struktur (mozkový kmen, zrakové struktury, hypotalamus), provádí se opakované stereotaktické ozařování v menších dávkách asi 3–7krát.

Tím se zabrání tomu, aby vysoké dávky záření poškodily okolní zdravé kritické struktury.

Léčba trvá 3–5 dní a pacienti ji dobře snášejí.

Tato léčba má samozřejmě řadu vedlejších účinků, včetně vypadávání vlasů, podráždění kůže, neurologických potíží v důsledku malé absorpce záření zdravými částmi mozku.

fsdílet na Facebooku