Léčba: Jak léčit hemangiom u dětí a dospělých?

Ve většině případů dětských hemangiomů se postupuje vyčkávací metodou. Je známo, že spontánně regredují, tj. vymizí.

Avšak hemangiomy, které rychle rostou, jsou větší a nacházejí se v nepříznivé lokalizaci, vyžadují cílenou léčbu.

Nejčastěji používaným typem léčby první volby jsou beta blokátory, například propranolol.

Mezi nežádoucí účinky propranololu patří:

 • zpomalení srdeční frekvence
 • snížení krevního tlaku
 • bronchospasmus
 • hypoglykémie

Před každým zahájením léčby beta blokátorem je nutné provést kardiologické vyšetření. Léčba trvá přibližně 9–15 měsíců.

Druhým typem léčby jsou systémové kortikosteroidy, ale mechanismus jejich účinku v terapii hemangiomů není zcela jasný. Dávkování je řízené podle hmotnosti a obvykle trvá 6–8 týdnů.

Mezi nežádoucí účinky kortikoterapie patří např:

 • podrážděnost
 • poruchy spánku
 • zvýšení krevního tlaku
 • odvápnění kostí
 • poškození srdce
 • zpomalení růstu u dětí

Účinek kortikosteroidů se projevuje změkčením léze, změnou její barvy na světlejší a zpomalením jejího růstu.

Přibližně 30 % hemangiomů na léčbu kortikosteroidy nereaguje. Dalším rizikem je také opětovné objevení se hemangiomu po ukončení léčby.

Chirurgická léčba přichází v úvahu, když konzervativní terapie selže.

Takzvaná chirurgická excize zahrnuje odstranění samotného cévního tělesa a zbytkové tukové tkáně.

U dětí se operace odkládá, protože zanechává jizvy a kožní defekty. Absolutní indikací k operaci u dětí je:

 • hemangiom umístěný na očním víčku, aby se zabránilo poškození zraku
 • výskyt ve vlasaté části hlavy
 • hemangiom v oblasti genitálií

Hemangiomy umístěné uvnitř orgánů se odstraňují pomocí endoskopických technik.

Od 80. let 20. století se používá také laser. Laser je úspěšný zejména u povrchových lézí, které nepřesahují hloubku 8 mm. Někdy je při zákroku nutná celková anestezie pacienta.

Kryoterapie (léčba zmrazením) se používá u malých hemangiomů, které nepřesahují 1,5 cm v průměru a 2 mm do hloubky.

fsdílet na Facebooku