Jak se léčí absces mozku? Léčba zahrnuje antibiotika, chirurgii

Terapie mozkového abscesu zahrnuje kombinaci antibiotik a chirurgického zákroku.

Při včasné diagnostice, pokud ještě absces není opouzdřen membránou nebo jsou abscesy drobné a vícečetné, se léčba zahajuje antibiotiky.

Po diagnostice se léčba indikuje okamžitě. Nečeká se na výsledky z mikrobiologických vyšetření, která mohou trvat i několik dní.

Podává se intravenózní penicilin G v denní dávce 20–24 mil. jednotek v kombinaci se 4–6 gramy chloramfenikolu.

Později, podle výsledku mikrobiologie, se pokračuje vhodnými antibiotiky.

Používají se tyto účinné látky, podle citlivosti patogenu, nejčastěji v kombinacích:

  • metronidazol
  • cefalosporiny 3. generace
  • penicilin
  • vankomycin
  • gentamicin
  • meropenem
  • amfotericin

Pokud má absces již vytvořenou hrubou membránu, zahajuje se antibiotická terapie za současného chirurgického vyčištění a drenáže.

Doporučená doba antibiotické léčby je 4–8 týdnů.

Při rozsáhlém edému mozku je indikována i antiedematózní terapie kortikoidy a manitolem, také intravenózně v 6hodinových intervalech.

Součástí léčby je i prevence epileptických záchvatů antiepileptiky.

fsdílet na Facebooku