Bc. Patrícia Plevová

Bc. Patrícia Plevová

Zdravotnický pracovník
Moje studium na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře jsem ukončila titulem Bc. První stupeň jsem studovala v oboru ošetřovatelství, a to formou denního studia. Ve studiu plánuji pokračovat a druhý stupeň si dokončuji formou externího studia. Vedle toho už pracuji jako zdravotní sestra na kardiologické klinice ve FN Nitra. Vedle práce se také věnuji i psaní článků na portál Zdravotník. Ve zdravotnické sféře se pohybuji už od střední školy a neskutečně mě to fascinuje a baví. Věnuji se psaní o onemocnění či jiných podobných tématech souvisejících se zdravím. Psaní na tomto portálu beru jako přínos pro nabývání nových vědomostí a efektivní využití volného času. Moje další záliby jsou také vaření, sportování, hra na kytaru a zpěv.

Články