Léčba rakoviny hrtanu: Operace, ozařování, chemoterapie a jiné

Léčba nádoru hrtanu spočívá především v jeho chirurgickém odstranění. Obvykle je třeba odebrat také část hrtanu nebo dokonce celý hrtan. Podle toho, o jaký typ rakovinového nádoru šlo, a podle jeho rozšíření se zvolí konkrétní chirurgický postup a velikost zásahu.

Někdy je dokonce třeba odebrat i hlasivky. V takovém případě se používají hlasové protézy k obnovení komunikace pacienta. Důležité ale je zachovat průchodné dýchací cesty, a to i za pomoci tracheostomie. Jedná se o vývod na přední stěně krku.

Při pokročilé rakovině je třeba odstranit z krku i lymfatické uzliny. Při chirurgické metodě se využívá i endoskopie. Spočívá v použití laserového paprsku. V některých případech se volí klasická chirurgická metoda s přístupem zvenčí.

Druhou možností je ozařování nádoru. To se provádí buď spolu s chirurgickým odstraněním, nebo samostatně. A to tehdy, pokud již není možná chirurgická léčba. Chemoterapie se používá nejčastěji v kombinaci s radioterapií (konkomitantní režim). Používá se proto pouze jako doplňková forma léčby.

Úspěšnost léčby rakoviny hrtanu závisí především na tom, jak brzy je rakovina hrtanu identifikována. To závisí také na tom, jak moc se nádor rozšířil.

Odborný garant MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje: Mezi nové možnosti terapie karcinomu hrtanu patří v indikovaných případech biologická léčba, jako je např. cetuximab.

fsdílet na Facebooku