Onemocnění srdce

Pod Onemocnění srdce patří

Vyberte podkategorii
Angina pectoris: Co je a jaké má příznaky stabilní či nestabilní forma bolesti na hrudi?

Angina pectoris

Angina pectoris je jednou formou ischemické choroby srdeční. Vzniká následkem nepoměru mezi potřebou a přísunem krve, kyslíku a živin do srdce. Typicky se vyskytuje při zvýšené fyzické či psychické zátěži. Záchvaty anginy pectoris se opakují a jejich projevem je tlaková nebo svíravá bolest na hrudi.

Arytmie: Co je to srdeční arytmie a jak se projevuje? + Léčba

Arytmie

Arytmie je porucha srdečního rytmu. Arytmie může mít zpomalenou, normální nebo zrychlenou srdeční frekvenci.

Co je to srdeční tamponáda a jak se projevuje? + Příčiny a léčba

Srdeční tamponáda

Srdeční tamponáda se řadí mezi urgentní stavy, které vyžadují okamžitou léčbu. Projevuje se selháním funkce srdce jako pumpy až smrtí.

Defekt septa komor

Defekt septa komor

Defekt septa komor je srdeční vada a onemocnění přepážky předsíně nebo komory, které způsobuje komunikaci mezi pravou a levou srdce. Dochází k míchání okysličené a odkysličené krve. Jde o vrozenou srdeční vadu. Takto smíšená okysličená a odkysličená krev je rozváděna po celém těle, což může způsobovat velké problémy. Velmi často se takové defekty objeví v dětství, ale záleží i na velikosti defektu. Někdy se objeví až v dospělosti.

Endokarditida: Jak se projevuje, infekční, neinfekční či revmatická? + Ostatní formy a jejich příčiny

Endokarditida

Endokarditida je onemocnění vnitřní výstelky srdce. Jde o zánětlivé onemocnění, které má ve většině případů infekční původ. Ale ne vždy.

Fallotova tetralogie: Co je to a jak se projevuje tato vrozená vada?

Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie je vrozené srdeční onemocnění a nejčastější cyanotická srdeční vada. Jde o onemocnění srdce i velkých cév. Vyskytuje se zejména v dětském věku, někdy i v dospělosti. V dospělosti ale pacienta toto onemocnění zatěžuje méně a nemusí se nijak zvlášť ani projevovat. Onemocnění je mnohdy doprovázeno i jinými srdečními a cévními vadami, například vadami koronárních tepen nebo otvorem v přepážce mezi síněmi přímo v srdci.

Fibrilace síní srdce: Co je to a jak se projevuje porucha rytmu?

Fibrilace síní srdce

Fibrilace síní srdce je nejčastější srdeční poruchou. Je charakteristická arytmií (poruchou srdečního rytmu). Při onemocnění dochází k chaotickým a nepravidelným stahům svalových vláken, a tím pádem i ztrátě koordinované činnosti srdečních síní. Tím pádem srdce oslabuje svou čerpací schopnost a zároveň dochází k nepravidelné a zrychlené činnosti srdce. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí nad 80 let. V této věkové kategorii postihuje 15 % populace.

Hypertrofická kardiomyopatie: Co je to a jak se projevuje? + Rizika

Hypertrofická kardiomyopatie

Hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdce, které nastává při neadekvátním zvětšení hlavní přepážky v srdci, a to bez zjevné příčiny. Toto onemocnění je obvykle také doprovázeno diastolickou dysfunkcí a hyperdynamickou funkcí levé komory srdeční. Jde o onemocnění progresivní, které se objevuje nejčastěji v období dospívání nebo dospělosti. V některých specifických případech může dojít až ke smrti. Onemocnění je způsobeno mutacemi genů, kdy nastává hypertrofie stěn srdce.

Ischemická choroba srdeční: Příčiny a příznaky koronární choroby?

Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční nás trápí nedostatečným prokrvením srdce. Důvodem je zejména postižení srdečních (koronárních) cév. Může mít akutní nebo chronickou formu. Pod akutní typ se řadí také obávaný infarkt srdečního svalu.

Kardiomyopatie: Co je to, příznaky, příčiny v dětství a dospělosti?

Kardiomyopatie

Kardiomyopatie označuje skupinu onemocnění postihujících srdeční sval (myokard). Je známo několik forem, které mají různé příznaky a odlišnou léčbu.

Myokarditida: zánět srdečního svalu. Infarkt myokardu, typ onemocnění srdce

Myokarditida

Myokarditida představuje zánětlivý proces srdečního svalu. Zánět srdečního svalu může způsobit snížení srdeční funkce. Jaké jsou příčiny, první příznaky a současné možnosti léčby myokarditidy?

Nádory srdce: Co je to nezhoubná i zhoubná rakovina srdce? Jak se projevuje?

Nádory srdce

Nádory srdce ohrožují zdraví a život člověka různými komplikacemi. Mohou vyrůstat přímo ze srdce nebo do něj metastazují.

Onemocnění srdečních chlopní: Proč vzniká a jak se projevuje? + Rozdělení

Onemocnění srdečních chlopní

Onemocnění srdečních chlopní je možným zdrojem zdravotních potíží, jako je například únava, závratě, mdloby, bušení srdce, bolest na hrudi či dušnost. Porucha funkce chlopní může vést až k selhání srdce.

Perikarditida: zánět srdečního obalu. Jaké má příčiny a příznaky?

Perikarditida

Perikarditida označuje zánětlivý proces vnějšího obalu srdce (perikardu). Má různou etiologii. Jaká je příčina perikarditidy, první příznaky a možnosti léčby?

Srdeční selhání: Co je to srdeční selhání a jak se projevuje?

Srdeční selhání

Srdeční selhání: Stav, kdy srdce není schopno zajistit přečerpávání krve do organismu a zásobovat orgány či tkáně kyslíkem a živinami.

Vrozené srdeční vady: Rozdělení srdečních defektů a vad? + Příznaky

Vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady vznikají ještě během nitroděložního vývoje. Chybný vývoj postihuje srdce a cévy. Projevuje se hned po narození, ale v některých případech později v dětství či až v dospělosti.