Jak se léčí demence? Léky a nefarmakologická léčba

Farmakologická léčba demence se může rozdělit na primární a sekundární terapii.

 • Primární terapie zahrnuje tzv. kognitiva. Léčiva z této skupiny jsou určena pro symptomatickou léčbu kognitivního deficitu při demencích. Jejich efekt spočívá ve zpomalení progrese onemocnění. Řadíme sem preparáty jako inhibitory cholinesteráz, antagonisty NMDA receptorů, memantin a extrakt z ginkgo biloba.
 • Sekundární léčba spočívá v užívání léků, které pomáhají zvládat neuropsychiatrické příznaky demencí, např. deprese.

Primární terapie

Největší skupinou jsou inhibitory cholinesteráz, které zpomalí progresi klinických příznaků demence. Staly se často používanými a poměrně úspěšnými léky. Princip účinku je v inhibici enzymů, které rozkládají acetylcholin.

Aby měly tyto léky co největší přínos, měly by být zavedeny na začátku onemocnění, a to ve včasných stádiích demence. Při pozitivním účinku pacienti popisují zlepšení kognitivních funkcí a udržení tempa každodenního fungování.

Často se používají tyto tři inhibitory cholinesteráz: donepezil, rivastigmin a galantamin.

Mezi časté nežádoucí účinky patří:

 • bradykardie
 • zvýšená sekrece žaludeční kyseliny
 • zvýšená dráždivost gastrointestinálního traktu
 • nauzea
 • průjem
 • anorexie (nechutenství)

Druhým lékem volby je inhibitor NMDA receptorů. Léčba je založena na hypotéze, že kognitivní porucha vzniká také v důsledku NMDA glutamátergní hyperaktivity.

Lékem z této skupiny je memantin. Mechanismus jeho účinku spočívá v zabránění uvolňování glutamátu. Glutamát je tzv. excitační neuronový transmiter, chemická látka, která zprostředkuje přenos impulzů mezi nervovými buňkami a má povzbudivý charakter.

Výsledkem účinku memantinu je zlepšení kognitivních poruch, zejména zlepšení paměti, ale také zpomalení úbytku nervových buněk, a tím tedy i progrese demence.

Memantin je poměrně dobře tolerován pacienty. Má jen minimální nežádoucí účinky:

 • závratě
 • bolest hlavy
 • zácpa
 • ospalost

Extrakt z ginkgo biloba je pomocný preparát v léčbě mnoha druhů demence, např. při Alzheimerově chorobě nebo při vaskulární demenci. Uplatňuje se v prvotních stádiích demence s lehkým průběhem.

Zlepšuje prokrvení mozkové tkáně, její okysličení, má neuroprotektivní účinek, vychytává volné radikály, čímž má i antioxidační účinek.

Bylina je v přiměřených množstvích netoxická a velmi dobře tolerovaná. Mezi lehké nežádoucí účinky patří možné antiagregační působení, tedy zvýšené riziko krvácení.

Sekundární terapie

Jedná se o léky indukovanou podporu neuropsychiatrické kondice. Běžně používaná jsou antidepresiva a antipsychotika.

Nefarmakologická léčba demence

Nefarmakologická léčba spočívá v pravidelném "trénování" mozku. Pod tím rozumíme aktivní udržování kognitivních funkcí v kondici. Dostupná jsou různá cvičení, ať už obrázková, nebo číselná, zábavné úkoly, tajenky a podobně.

Další způsoby, jak zlepšit pacientův stav, jsou:

 • aromaterapie
 • muzikoterapie
 • terapie domácím mazlíčkem
 • edukace opatrovníků ke správné péči
 • psychologická podpora pro rodinné příslušníky
fsdílet na Facebooku