Léčba defektů přepážky

Statisticky se obvykle zhruba 30 procent defektů septa komor zacelí samovolně i bez výraznějšího zásahu, ale týká se to jen těch menších. U defektů síní může dojít také k samovolnému uzavření otvoru, zejména během vývoje. I v tomto případě jde jen o menší defekty, které by se s velkou pravděpodobností ani neprojevily. Pokud jde o nevýznamné defekty, některé se nemusí uzavřít. Stačí jen důsledně předcházet případným komplikacím, jako je například infekční endokarditida.

V tomto případě jde o zánět vnitřní výstelky srdce, který může být v některých případech až smrtelný. U výraznějších a větších defektů, které se také projevují, se volí chirurgické uzavření tohoto defektu, a to přímo v srdci. Případně se volí korekce defektu – zavedením flexibilního katétru z některé z periferních cév, například stehenní. V případě uzavření přepážky je na to nejvhodnější ještě dětský nebo předškolní věk, pokud už bylo onemocnění odhaleno.

fsdílet na Facebooku