Jak se léčí avitaminóza? Léky a doplňky výživy i strava

Léčba nedostatku vitamínů v organismu, ať už mluvíme o hypovitaminózách, nebo avitaminózách, spočívá v dodávání dostatečného množství chybějících vitamínů.

Hlavním zdrojem vitamínů pro lidský organismus je potrava. Ta za normálních okolností dokáže pokrýt celkové požadované denní dávky vitamínů.

Dávky vitamínů, které jsou potřebné pro udržení jejich fyziologických hladin, a tím zdraví organismu, se liší vzhledem k pohlaví, věku, fyzickému stavu nebo specifickému období, jako je těhotenství nebo kojení.

Referenční hodnoty denního příjmu jednotlivých vitamínů stanovuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Tabulkový přehled denního referenčního příjmu jednotlivých vitamínů podle věku

Druh vitamínu Děti a dospívající Dospělí Těhotné ženy Kojící ženy
Vitamín A 250–750 µg/den 650–750 µg/den 700 µg/den 1300 µg/den
Vitamín B1 0,1 mg/MJ 0,1 mg/MJ 0,1 mg/MJ 0,1 mg/MJ
Vitamín B2 0,4–1,6 mg/den 1,6 mg/den 1,9 mg/den 2 mg/den
Vitamín B3 1,6 mg/MJ 1,6 mg/MJ 1,6 mg/MJ 1,6 mg/MJ
Vitamín B5 3–5 mg/den 5 mg/den 5 mg/den 7 mg/den
Vitamín B6 0,3–1,7 mg/den 1,6–1,7 mg/den 1,8 mg/den 1,7 mg/den
Vitamín B7 6–35 µg/den 40 µg/den 40 µg/den 45 µg/den
Vitamín B9 80–330 µg/den 330 µg/den 600 µg/den 500 µg/den
Vitamín B12 1,5–4 µg/den 4 µg/den 4,5 µg/den 5 µg/den
Vitamín C 20–100 mg/den 95–110 mg/den 105 mg/den 155 mg/den
Vitamín D 10–15 µg/den 15 µg/den 15 µg/den 15 µg/den
Vitamín E 5–13 mg/den 11–13 mg/den 11 mg/den 11 mg/den
Vitamín K 10–65 µg/den 70 µg/den 70 µg/den 70 µg/den

MJ = megajoule (množství potřebného vitamínu se vypočítá na základě energetické potřeby organismu)

Prvním krokem ke zlepšení stavu a příznaků souvisejících s hypovitaminózou je změna stravovacích návyků.

Je třeba dbát na příjem dostatečného množství potravy, která má být pestrá a vyvážená. Vyhýbat se jednotvárné výživě a konzumování jen vybraných a omezených druhů potravin.

Vhodné je konzumovat i čerstvé potraviny (hlavně ovoce a zeleninu), vyhýbat se jejich časté tepelné úpravě.

V případech, kdy potrava nedokáže pokrýt denní dávky vitamínů nebo se vyžaduje jejich zvýšený přívod do organismu, se používají doplňky výživy nebo léky.

Vitamíny jsou dostupné v různých lékových formách jako monokomponentní nebo multivitaminové doplňky.

Častokrát nacházíme vitamíny i v lécích, například vitamín C jako součást léků používaných při nachlazení a chřipce, vitamín B6 v lécích s obsahem hořčíku na podporu jeho vstřebávání apod.

Deriváty vitaminu A se používají k léčbě akné nebo psoriázy.

Rozvinuté poruchy nebo onemocnění související s hypovitaminózou nebo až avitaminózou také vyžadují podávání vyšších dávek vitamínů, než je denní referenční příjem.

V mnoha případech se u těchto onemocnění vyžaduje už i léčba daného onemocnění, nejen úprava nebo zvýšený přívod vitamínů.

Pokud je důvodem deficitu vitamínů v organismu nedostatečné vstřebávání, porucha vylučování nebo jiná onemocnění, primárně by se měla řešit nejprve ta. Zvýšený přívod vitamínů sám o sobě nebude mít žádný nebo dokonce negativní efekt.

Pokud se problém deficitu vitamínů týká poruchy v trávicím traktu, k léčbě se mohou používat jiné než perorální lékové formy vitamínů (například nitrožilní podávání).

Lidský organismus je schopen tvořit některé vitamíny i samostatně. Mluvíme o vitaminu D, který se tvoří v kůži působením UV záření. Tento způsob tvorby vitamínu D je v zimním období nedostatečný a je třeba jej doplňovat v potravině.

Střevní mikroflóra je zase schopna tvořit vitamín K a ve velmi malých množstvích i vitamíny B5 a B7.

Tento způsob tvorby je citlivý na změny ve složení střevní mikroflóry (například působením antibiotik).

fsdílet na Facebooku