Termín porodu: Jak si vypočítat nejpřesnější datum porodu?

Termín porodu: Jak si vypočítat nejpřesnější datum porodu?
Zdroj fotografie: Getty images

Mnoho maminek hned po potvrzení těhotenství hledá bližší informace ohledně těhotenství a přesného termínu porodu, kdy mohou očekávat příchod svého potomka.

Termín porodu, tato otázka se vynořuje u každé ženy po potvrzení těhotenství. Ženu zaplavuje pocit štěstí a vzápětí vypočítává, kdy přibližně nadejde den příchodu jejího miminka a bude ho držet v náručí. V článku se dočtete, jakými způsoby lze vypočítat předpokládané datum porodu.

Termín porodu, jak jej vypočítat?

Přesný termín porodu nelze určit, pouze přibližný. Jen 1 z 20 rodiček porodí v den vypočítaného porodu. Nejpřesnější je vypočten při pravidelné menstruaci.

Předpokládá se, že k oplodnění došlo na 14. den, počítaného od prvního dne menstruace, kdy by tedy měla nastat ovulace.

Normální délka těhotenství trvá od 38. do 40. týdne, což je 267–290 dní. Porod donošeného novorozence zpravidla dochází 2 týdny před nebo 2 týdny po vypočteném datu porodu. Ale každé těhotenství i novorozenec se nevyvíjí stejně rychle.

Jak mohu vypočítat nejpřesnější datum porodu?

Dá se vůbec vypočítat? A jak? Známe několik způsobů...

Podle dne oplodnění

Pokud žena ví přesný den oplodnění, podle něj lze vypočítat poměrně dost přibližný termín porodu. Při pravidelném menstruačním cyklu dochází k ovulaci asi na 14. den.

Spermie v děloze si zachovají svou schopnost oplodnění i 3 dny. Vajíčko je schopno oplodnění přibližně 24 hodin.

Takže k oplodňující souloži dochází mezi 11.–15. dnem cyklu a termín porodu nastane nejpravděpodobněji o 38 týdnů nebo o 267 dní.

Naegeleho pravidlo

Výpočet podle Naegeleho pravidla vychází z 28denního pravidelného menstruačního cyklu. K 1. dni poslední menstruace přičteme jeden rok, 7 dní a odečteme 3 kalendářní měsíce.

Váš gynekolog vám vypočítá pravděpodobný termín porodu podle pomůcky, která se nazývá gravidometr, který je vyroben na základě Naegeleho pravidla.

Kalkulačka pro výpočet termínu: Kdy mám datum porodu?

Pokud nemá žena pravidelný 28denní cyklus, tak je třeba dny buď připočítat, nebo odečíst.

Například při 35denním cyklu se připočte 1 rok, minus 3 měsíce a připočte 7 + 7 = 14 dní.
Při těch 7 dnech vycházíme čistě matematicky.
35denní cyklus minus 28denní cyklus (35–28) = 7 dní rozdíl, proto se těch 7 dní připočítává do plusu.

Při 21denním cyklu se musí 7 dní odečíst – 21 dní - 28 dní = - 7 dní.

Podle pohybů plodu

Vypočítaný termín podle prvních pohybů plodu je pouze orientační termín. Prvorodička pravděpodobně ucítí první pohyby plodu ve 20. týdnu, k tomuto datu je třeba připočítat 20 týdnů a u vícerodičky v 18. týdnu a přičteme 22 týdnů.

Ale tento výpočet je málo spolehlivý.

Podle ultrazvuku

Velikost plodu prvního USG vyšetření je také parametrem k vypočtenému dni porodu.

Nejpřesnějším termínem se ale pokládá vyšetření sonografem v 1. trimestru, mezi 11. až 14. týdnem těhotenství, kde se měří CRL plodu.

CRL = délka plodu od temene po kostrč.

Pokud je datum podle výpočtu USG rozdílné od toho vypočítaného o více než týden, tak se termín upravuje podle USG naměřené délky CRL.

Více o sonografickém výpočtu termínu porodu podle délky plodu se můžete dočíst v článku: Ultrazvuk v těhotenství: Velikost plodu, co je fetální biometrie?

Termín porodu po IVF – mimoděložním oplodnění

U IVF víme přesný den vložení embrya do dělohy a po vložení embrya vám na klinice řeknou přesně, kolikadenní je embryo. Nejčastěji se vkládá 5denní embryo. Nejpřesnější datum si tedy umíte vypočítat přičtením 38 týdnů a odečtením 5 dnů.

IVF = in vitro fertilizace, oplodnění vajíčka mimo tělo ženy.

Kdy je nástup na mateřskou dovolenou?

Nástup na mateřskou dovolenou za normálních okolností, kdy jde o bezproblémové těhotenství, je v 34. týdnu, tedy 6 týdnů před termínem porodu. Máte-li rizikové těhotenství, nástup je ve 32. týdnu, tedy 8 týdnů před termínem.

Více o délce těhotenství se můžete dočíst v článku Jak dlouho trvá těhotenství? Kolik dní, týdnů a měsíců?

Další zajímavé zdroje

  • Literatura
    • Moderní porodnictví – Roztočil Aleš a kolektiv
    • Otázky a odpovědi o porodu 2. aktualizované a doplněné vydání - Roman Chmel

V angličtině

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.