Alkoholismus: Prokázané účinky alkoholu na naše tělo

Alkoholismus: Prokázané účinky alkoholu na naše tělo
Zdroj fotografie: Getty images

Příjemný pocit opojení z alkoholu, který v malém množství zlepšuje náladu, sebevědomí či sociabilitu, je lákavý. Zároveň představuje jen malý krůček ke vzniku závislosti na alkoholu – alkoholismu. Alarmující je, že ho požívá stále více mladých lidí. Ti si ne zcela dobře uvědomují zdravotní rizika, která s sebou přináší.

Alkoholismus negativně ovlivňuje tělesné i duševní zdraví člověka. Nicméně zbavit se alkoholu může být pro někoho velmi obtížné. Možná i tyto řádky pomohou při rozhodování, co dál.

Pozornost společnosti se v posledních letech zaměřila na abúzy, jako jsou například závislost na marihuaně, tvrdých drogách, či dokonce na počítačích nebo hracích automatech. Tyto závislosti si samozřejmě zaslouží svou pozornost, ale vedle toho se alkoholismus dostal do pozadí.

Příležitostné pití, které představuje spouštěcí mechanismus ke vzniku závislosti na alkoholu, se začalo bagatelizovat.

Přispívá k tomu i naše kultura a tradice, které nevědomky pití podporují. Přesto čísla nelžou a alkoholiků je nespočet.

Pro zajímavost: Alkohol kalkulačka

Alkohol a mladiství

Navzdory všem opatřením není možné zabránit konzumaci alkoholu nezletilým osobám. V průměru se odhaduje, že první kontakt s alkoholem je kolem 10. roku života.

Chcete vědět víc o alkoholismu?
Jak se projevuje chronický alkoholismus?
Jaká onemocnění způsobuje?
Čtěte s námi dál.

Jak rozpoznat chronického alkoholika?

Navzdory úpornému zatloukání nadměrné konzumace alkoholu existují znaky, podle kterých lékař ví, že pacient pije. Některé z nich nepřehlédne ani oko laika.

U většiny alkoholiků je pozitivní rodinná anamnéza. To znamená, že v rodině se alkoholismus již vyskytl. Pokud pijí rodiče i prarodiče, je vysoký předpoklad, že u potomka se vyvine závislost na alkoholu. Lze také předpokládat, že k prvnímu kontaktu dojde v mladém věku.

Tabulka s projevy alkoholismu:

První projevy alkoholismu Jsou velmi nespecifické. Pacienti trpí nespavostí, nechutenstvím k jídlu, nevolností přicházející nejčastěji v ranních hodinách, zvracením a celkovou svalovou slabostí.
Pokročilé projevy alkoholismu Už mohou naznačovat, kterým směrem se pacient ubírá. Dochází k výraznému poklesu hmotnosti, obrně fibulárních svalů, což způsobuje poruchu extenze chodidla, a tedy zakopávání a ataktickou – nejistou chůzi. Slabost a parestézie v oblasti dolních končetin střídají výrazné bolesti.
Typické projevy chronického alkoholismu Tyto znaky se již pacientovi nedaří vyvrátit. Jsou specifické právě pro nadměrnou konzumaci alkoholu.

Známky chronického alkoholismu:

 • pacienti bývají kachektičtí – vyhublí
 • dominuje ascites - břicho nalité tekutinou
  • ošklivě se jim nadává i pavoučci, protože svou postavou opravdu pavouka připomínají
  • velké břicho, libové ruce a nohy
 • na břiše je přítomna výrazná žilní kresba
  • tzv. caput medusae = hlava medúzy
 • v horní části břicha jsou hmatatelná zvětšená játra a slezina
 • často mají žluté zbarvení kůže, sliznic a sklér = ikterus, subikterus
 • na tváři se objevuje palmární erytém a pavoučkové névy
 • prohlubuje a zvýrazňuje se ataktická chůze, zakopávání, časté pády
 • intelektuální schopnosti jsou na velmi nízké úrovni
 • často jsou agresivní a vulgární

Somatická onemocnění způsobená užíváním alkoholu

Alkohol ničí nejen mysl svého konzumenta. Podílí se zároveň na vzniku širokého množství somatických onemocnění.

Lidé si ho často spojují se vznikem jaterní cirhózy, avšak to je jen špička ledovce. Onemocnění, která může způsobovat, je celé spektrum. Dalo by se říci, že působí na každý systém, každý orgán a každou buňku lidského organismu.

Somatická onemocnění, která jsou způsobena alkoholem:

 • neurologická onemocnění
 • kardiovaskulární onemocnění
 • onemocnění krve a krvetvorných orgánů
 • respirační onemocnění
 • endokrinní onemocnění
 • onemocnění ledvin a močové soustavy
 • onemocnění trávicího traktu
 • kožní onemocnění
 • infekční onemocnění
 • onkologická onemocnění

Neurologická onemocnění

Nejčastějšími neurologickými projevy a onemocnění způsobenými alkoholem jsou bolest hlavy, migréna, poruchy spánku, epilepsie, polyneuropatie, myopatie, organické poškození centrální nervové soustavy (alkoholová mozková atrofie), atrofie a poškození mozečku, alkoholová encefalopatie, cévní mozková příhoda až krvácení do mozku.

Poruchy spánku typické pro alkoholismus jsou nespavost - insomnie.
Ty jsou zapříčiněny poškozením na úrovní spánkové fáze REM, tedy v době, kdy dochází u spícího člověka k nejvyšší mozkové aktivitě. To má za následek problém s udržením spánku.

Epilepsie je jednou z nejznámějších alkoholových komplikací. Samozřejmě vzniká i z jiných patologických příčin, ale alkohol dominuje.
Jedná se o narušení elektrické aktivity mozku, které způsobuje epileptické záchvaty.
Pacient náhle upadává do bezvědomí, přičemž má křeče celého těla. Po odeznění křečí se během několika minut spontánně probírá.

Alkoholická myopatie znamená neuromuskulární poškození svalů při nadměrných dávkách alkoholu.
Ty způsobují v začátcích svalovou slabost, parestézie, bolesti svalů a křeče ve svalech.
Přetrvávajícím pitím však může stav progredovat až do stadia svalových kontraktur (zkrácení) a těžkého ochrnutí končetin s otoky svalů.

TIP: Jak rozpoznat migrénu od běžné bolesti hlavy?

Onemocnění srdce a cév

Alkohol má vliv i na kardiovaskulární systém. Zapříčiňuje například vysoký krevní tlak a z něj plynoucí komplikace. Podílí se také na vzniku ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, poruch srdečního rytmu a alkoholické kardiomyopatie (zvětšení srdce).

Arteriální hypertenze znamená v překladu vysoký krevní tlak. Jedná se velmi časté civilizační onemocnění.
Hlavní roli při jeho vzniku hraje genetika, nezdravá životospráva a samozřejmě alkohol. Je hlavní příčinou vzniku ischemické choroby srdeční a infarktu.
Vysoké hodnoty tlaku se projevují různě. Typické jsou bolesti hlavy, závratě, mžitky před očima, zarudnutí v obličeji, návaly horka, nevolnost, zvracení či tlak na hrudi.

Alkoholická kardiomyopatie doslova znamená zvětšení srdečního svalu vlivem alkoholu.
Vzniká na podkladě srdeční nedostatečnosti, kdy se orgán musí namáhat a začne mohutnět (zvětšovat se) – hypertrofická kardiomyopatie. Pro srovnání je to totéž jako zvětšování bicepsů při cvičení. Hypertrofické srdce nezvládá zátěž donekonečna a rezignuje. To se projeví dilatační kardiomyopatií, kdy se stěny srdce ztenčují.
V konečnou důsledku se jedná o postupné srdeční selhávání.

Onemocnění krve a krvetvorných orgánů

Toxický vliv alkoholu nevynechá ani ty nejmenší buňky v našem těle. Poškozuje nejen krevní buňky, ale také místo, kde se tvoří – kostní dřeň. Způsobuje chudokrevnost, poruchy krevní srážlivosti, poškozuje kostní dřeň, erytrocyty, trombocyty i leukocyty.

Anémie (chudokrevnost) má tisíc příčin a ethanol je jednou z nich. Ten působí toxicky již v kostní dřeni.
Chudokrevnost je onemocnění krve, při kterém dochází ke snížení červených krvinek (erytrocytů) a červeného krevního barviva hemoglobinu v krvi.
Jelikož červené krvinky na sebe vážou kyslík, je narušena i jeho dodávka do organismu. Dochází ke tkáňové hypoxii.

Poruchy hemokoagulace (poruchy srážlivosti krve) jsou závažným aspektem toxicity alkoholu.
Hemokoagulace (srážení krve) je přirozený děj v lidském organismu, který zabraňuje vykrvácení. U alkoholiků je tato funkce narušena, proto často dochází ke krvácivým stavům.

Onemocnění dýchacího systému

Respirační onemocnění nejsou v popředí, co se týče nemocí způsobených alkoholem. Přesto tady jsou. Nejčastěji je to laryngitida, bronchitida či komplikovaný zápal plic.

Pneumonie (zápal plic) patří mezi infekční, ale také neinfekční onemocnění dolních cest dýchacích. Infekce napadá plicní tkáň a poškozuje ji.
Souvislost mezi alkoholismem a pneumonií spočívá jednak v oslabení imunitního systému (infekční pneumonie), případně vzniká jako důsledek aspirace potravy (neinfekční pneumonie).
Projevuje se poruchami dýchání, nízkou saturací a vysokými teplotami, spolu s doprovodnými příznaky (slabost, nevolnost, zvracení, závratě, pocení).

Endokrinní onemocnění

K poruchám endokrinního systému dochází při alkoholismu poměrně často. Vzniká tak například cukrovka, hypofyzární poruchy nebo adrenokortikální insuficience.

Diabetes mellitus (cukrovka) je závažné metabolické onemocnění způsobené poruchou slinivky břišní.
Slinivka břišní je žláza, ve které dochází k tvorbě hormonu inzulínu. Jeho úkolem je vychytávání glukózy. Pokud je nedostatek, hladina cukru v krvi stoupá. Cukr ve velkém množství poškozuje cévy a tím všechny orgány v těle.

Onemocnění ledvin a močové soustavy

Častou komplikací alkoholismu je poškození ledvin v rozsahu s nutností dialýzy. I zbylá část močové soustavy bývá narušena.

Alkoholická proteinurie znamená přítomnost bílkoviny v moči a ve většině případů značí benigní nález, ale může nám signalizovat i závažné renální (ledvinové) poškození.
To se může být na úrovni glomerulární, tubulární nebo obou.
Přítomnost bílkovin v moči lze zjistit i v domácím prostředí, a to indikátorovým papírkem.

Nefropatie je komplexní pojmenování jakékoli ledvinové poruchy, která je způsobena různými mechanismy, jen ne infekcí. K takovému poškození vede také toxicita ethanolu a jeho chronická působnost na ledviny.

Onemocnění trávicího traktu

Mezi nejznámější onemocnění vznikající toxicitou etylu jsou právě nemoci trávicího traktu. Už i malé dítě ví, že alkohol způsobuje jaterní cirhózu. Avšak dochází i k pylorospasmu a následnému zvracení, k ezofagitidě, gastritidě, vředu žaludku, hepatopatii (zvětšení jater), k alkoholové hepatitidě (zánětu jater), pankreatitidě, rakovině slinivky břišní, hiátovým herniím, Mallory-Weissovu syndromu.

Jaterní cirhóza je onemocnění, při kterém dochází k odumírání hepatocytů a k cirhotické přestavbě původní jaterní struktury. Tím se narušuje její funkce.
Játra si tedy přestávají plnit své funkce, což způsobuje závažné komplikace a smrt jedince.

Žaludeční vředy jsou jednou s nejčastějších komplikací užívání alkoholu.
Tvoří se na ethylenem poškozené žaludeční sliznici. Způsobují silné bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost a zvracení.
Nejnebezpečnější je prasknutí žaludečního vředu, který krvácí. V takovém případě pacient zvrací čerstvou krev. Tato komplikace je životu nebezpečná a hrozí smrt pacienta.

TIP: Problémy s játry vám odhalí tyto příznaky

Kožní onemocnění

Lidé holdující alkoholu často trpí i onemocněními kůže. Patří sem například hnisavá a mokvající onemocnění kůže či ragády. Důvodem jejich vzniku je kombinace oslabené obranyschopnosti a zanedbaná hygiena.
Také se častěji objevuje seborea a jiné dermatitidy, palmární erytém nebo zvýšené riziko rozvoje psoriázy.

Časté jsou omrzliny akrálních částí, a to převážně u lidí vystavených chladu. To, že se pacient ocitne na ulici, téměř vždy to souvisí s alkoholem. Ať už se jedná o přenocování, protože opilý nedošel domů, nebo o bezdomovectví.

Infekční onemocnění

Jak bylo již výše uvedeno, i některá respirační onemocnění alkoholiků mají svůj základ v potlačení buněčné a humorální imunity. Často se u nich vyskytují nejrůznější infekce, reinfekce (recidivy, opakované infekce). Jedním z těchto onemocnění je již zmiňovaný zápal plic či plicní tuberkulóza. Rovněž je zvýšeno riziko nákazy hepatitidou typu C (žloutenkou C) nebo infekcí HIV.

Plicní tuberkulóza je bakteriální onemocnění plicního parenchymu s vysokou mortalitou. Způsobuje ji bakterie mycobacterium tuberculosis hominis.
U chronického alkoholika se sníženou imunitou se vyskytuje poměrně často.
Nebezpečí spočívá nejen v její plicní formě, ale také v šíření nemoci a napadení jiných tkání.

Onkologická onemocnění

Mezi nejčastější onkologická onemocnění zapříčiněná alkoholem patří rakovina jater, rakovina žaludku a slinivky břišní, kolorektální karcinom. Lze však pozorovat také rakovinu rtu, jazyka, hrtanu a hltanu.

Rakovina jater (hepatocelulární karcinom) tvoří až 90 % z celkového počtu zhoubných onemocnění jater a incidence tohoto onkologického onemocnění stoupá.
Předchází mu její cirhotická přestavba, a proto je velmi časté u alkoholiků. Rovněž však vzniká u pacientů s hepatitidou typu B a C a u pacientů se steatózou jater.
Projevuje se bolestí pod pravým žeberním obloukem, portální hypertenzí, pocitem plnosti, nechutenstvím, hubnutím, poruchami trávení, ascitem, otoky dolních končetin, zvýšenou tělesnou teplotou, nočním pocením a ikterem.

Rakovina slinivky břišní (ductální adenokarcinom) je nejzákeřnějším typem rakoviny vůbec.
Má nenápadný průběh a ve většině případů bývá zachycena v pokročilém stadiu.

Prognóza je velmi nepříznivá i z důvodu enormně rychlé tvorby metastáz.

Onemocnění má v úvodu asymptomatický průběh, v pozdějších stadiích se objevují jen mírné bolesti pod levým žeberním obloukem. Postupně se přidružuje nauzea, zvracení, nadměrné pocení, nízký krevní tlak, zrychlená akce srdce, hubnutí, bledost a později žluté zbarvení kůže a nakonec nesnesitelné bolesti.

Jiná poškození zdraví a příhody zapříčiněné užíváním alkoholu

Jak je dobře známo, u opilých lidí velmi často dochází k různým příhodám, úrazům a bizarním nehodám. Ty jsou způsobeny následkem jejich aktuálního stavu a rozpoložení organismu v ebrietě (opilosti).

Poruchy myšlení, svalová relaxace, kolébavá chůze či rozmazané vidění se podepsaly už na nejednom lidském životě.

Tyto příhody jsou různé, často originální a někdy „směšné“. V konečném důsledku pro opilého člověka představují vysoké riziko poškození zdraví, trvalé následky a invaliditu, případně smrt.

Které situace se vyskytují nejčastěji?

Vdechnutí a udušení se zvratky

Vdechnutí žaludečního obsahu, tzv. aspirace zvratků, je častou příčinou smrti udušením u opilých jedinců.

Paradoxem je, že u velmi opilého nevidíme vždy pohyby typické pro zvracení. Častěji dochází k tzv. regurgitaci žaludečního obsahu (volnému vytékání zvratků).
Ten se dostává ze žaludku, přes jícen do ústní dutiny. Odtud bývá vdechnut do plic, ve kterých následně tvoří obstrukci (překážku).

Důvodem je intoxikace alkoholem, která způsobuje útlum centrální nervové soustavy a poruchu vědomí různého stupně (spavost, stupor až koma). Z tohoto důvodu intoxikovaného pacienta musíme brát jako komatózního. Mohou u něj nastat všechny komplikace plynoucí z bezvědomí.

Také dochází ke snížení svalového tonu, tedy i k poruše koordinace svalů hrtanu a hltanu, a k poruše sfinkterů (svěračů) žaludku. To znamená jen jedno, a to vysoké riziko regurgitace, aspirace a smrti udušením.

Tonutí – selhání dýchání

Tonutí nebo úplné utopení představují vysoké riziko smrti následkem selhání dýchání. U opilých osob k těmto dvěma příhodám dochází častěji, protože pacient ztrácí pojem o tom, co se s ním děje. Nebrání se a ztrácí pud sebezáchovy. Většinou je odkázán na pomoc okolí.

Pod pojmem tonutí se rozumí respirační poškození při ponoření nebo namočení obličeje a dýchacích cest pod vodní hladinu.

Poté, co se voda dostane do plic, dochází k vyplavení surfaktantu (látka snižující povrchové napětí v plicích). Následně kolabují plicní alveoly (měchýřky), vznikají plicní atelaktázy, tedy nevzdušnost plicní tkáně. Celá tato kaskáda dějů způsobuje nedostatečné okysličení (hypoxii).

Zajímavé: Po tonutí by měl být pacient sledován ve zdravotnickém zařízení minimálně 3 dny. Je to z důvodu vzniku akutního syndromu respirační tísně (angl. acute respiratory distress syndrome, ARDS). Ten se stihne většinou rozvinout do 72 hodin.

Dopravní nehody a vážné úrazy

Velké procento výjezdů záchranné služby tvoří úrazy zapříčiněné vlivem alkoholu. Kolemjdoucí svědci často nacházejí na různých veřejných prostranstvích ležet na zemi člověka, který je značně pod vlivem alkoholu a celý od krve. Počet volání na tísňovou linku pro podobné případy stoupá během svátků.

Opilec se pohybuje ne vždy po chodníku, ale zavítá i na okraj silniční komunikace. Může vkročit rovnou do středu hustého provozu, kde může být sražen motorovým vozidlem. Co se týče dopravní nehody, je chodec nejrizikovějším článkem, protože není nijak chráněn.

Alkohol v krvi je zároveň komplikací v podávání léčiv po dopravní nehodě u opilého člověka. Také zvyšuje krvácivost, proto celkový stav poranění je závažnější než u střízlivého.

TIP: Jak správně postupovat při dopravní nehodě

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • infodrogy.sk - Alkohol
 • shr.sk - Rizikové pití alkoholu a jeho důsledky
 • solen.sk - Pacient - alkoholik, zdravotní rizika, možnosti léčby v ambulantní péči praktického lékaře
 • psychiatria-casopis.sk - Stadia uzdravování v terapii alkoholismu: trauma začátku a drama pokračování
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.