Kalkulačka – výpočet alkoholu v krvi: Možný zbytkový alkohol v dechu?

Zadejte vaši váhu v kilogramech
Výpočty jsou orientační
kg
Kolik skleniček alkoholu jste vypil/a?
sklenic
5dL sklenice
sklenic
3dL sklenice
skleniček
0.4dL sklenice 40procentního alkoholu
Před kolika hodinami jste naposledy pil/a?
hodinami

POZOR! Jakýkoli výpočet na internetu má čistě informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje měření kalibrovaným dechovým analyzátorem. Neslouží jako plnohodnotné ověření způsobilosti k řízení automobilu.